Onderzoek Viaa: sociale wijkteams houden steeds beter koers

In vergelijking met 2017 lukt het professionals uit Zwolle, Ommen- Hardenberg en Steenwijkerland steeds beter om aan te sluiten bij de vragen van individuele bewoners en hun mogelijkheden. Professionals hebben hoge ambities en werken generalistisch, maar dit gaat niet ten koste van specialismen in de sociale (wijk)teams. De ontwikkeling van competenties van professionals en het leveren van maatwerk bij hulpvragen van inwoners laten een significante groei zien.

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop sociale (wijk)teams in Zwolle, Ommen-Hardenberg en Steenwijkerland zich ontwikkelen. Het onderzoek is in 2015 gestart en sindsdien verschijnt er jaarlijks een rapport met de uitkomsten van de ontwikkeling van de sociale teams.

Werkbeleving

Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de professionals met plezier naar het werk gaat. Nagenoeg hetzelfde aantal geeft aan zich veilig genoeg te voelen binnen het team. Er is binnen de teams voldoende basis om verbetermogelijkheden door te voeren en dit bespreekbaar te maken.

Vormgeven van werk

Professionals gaven vorig jaar in het onderzoek aan dat zij moeite hadden met en een spanningsveld ervoeren tussen het generalistisch en specialistisch werken in de teams. Uit de nieuwe ronde komt naar voren dat teams hoger scoren op de generalistische competenties, maar dat dit niet ten koste gaat van het specialismen binnen de teams, zoals bijvoorbeeld de jeugd- en gezinswerker. Hiervoor wordt de T-shaped professional ingezet, waarin elk teamlid zowel specialistische diepte als generalistische breedte inbrengt in het team.

Belemmering ambities

De ambities van professionals en eigen kwaliteitsnormen stijgen ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk zou je kunnen stellen dat werkdruk, teveel tijd besteden aan registratie en het missen van een termijnplanning voor een langere periode de professionals belemmeren in het voldoen aan deze eigen normen. Er is een toename aan (hulp)vragen, waardoor er meer te behandelen zaken zijn en er wachtlijsten ontstaan bij sociale (wijk)teams.

Inwoners in beeld

Tegenwoordig is het bieden van maatwerk aan inwoners de hoofddoelstelling van gemeenten. Uit dit onderzoek blijkt dat deze ontwikkeling ook binnen de sociale (wijk)teams speelt. Het leveren van maatwerk bij de hulpvragen van inwoners laat namelijk een significante groei zien. Het lukt de sociale teams goed aan te sluiten bij de hulpvraag. Het in contact komen met burgers die geen (directe) hulpvraag hebben, het geven van algemene (welzijns)voorlichting en het aansluiten bij bestaande burgerinitiatieven komen echter (nog) niet van de grond.

Lees het rapport

Gerelateerde opleidingen