'Safe h(e)aven': Meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten

Wees welkom op het congres ‘Safe H(e)aven: meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten’ op

woensdag 27 juni a.s.
13:00 – 17:30 uur
Provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle

Het wordt een gevarieerde middag voor sociale professionals, beleidsmakers sociaal domein, studenten en docenten Social Work, onderzoekers en wetenschappers. Een middag waarin we met elkaar nadenken over de organisatie van veilige, beschermde ontmoetingsplaatsen midden in de wijk, waar contact is tussen kwetsbare mensen en hun buurtgenoten. Thema’s hieraan verbonden zijn: het volwaardig meedoen van kwetsbare mensen aan de samenleving; barrières wegnemen tussen kwetsbare mensen enerzijds en ‘normale mensen’ anderzijds; en het verminderen van (zelf)stigma en vooroordelen. Het ultieme – maar even ambitieuze (en misschien onhaalbare?) – doel is sociale inclusie.

Aanleiding voor het congres is de afronding van het meerjarige project ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk’. Tijdens het congres delen we de uitkomsten van drie jaren onderzoek (participerende observatie, drie interviewrondes en een aantal leer- en ontwikkelbijeenkomsten) rondom vier ‘laagdrempelige buurtprojecten’ in de regio Zwolle: de Klooienbergboerderij in Zwolle, wijksteunpunt ’t Noaberhuus in Dalfsen, De Ontmoeting in Zwartsluis en Wijkmoestuin de Slinger in Steenwijk-West. Uit het onderzoek hebben we veel geleerd over de randvoorwaarden en bevorderende factoren voor het (op collectief niveau) organiseren van ontmoetingen tussen mensen met een verstandelijke beperking en/of achtergrond in de GGz en hun buurtgenoten. En wat je überhaupt kunt verwachten van het contact dat vanuit die ontmoetingen ontstaat, zaken als diepgang, gelijkwaardigheid, duurzaamheid etc. Er zijn twee tussenrapporten die via projectnetwerkondersteuning.nl te vinden zijn. Onze doelgroepen in het onderzoek waren mensen met een verstandelijke beperking en/of een achtergrond in de GGz. Maar deze thematiek speelt natuurlijk breder.

Naast de presentatie van het lokale onderzoek, is er nog veel meer te doen op 27 juni in Zwolle. Binnenkort komt het complete programma beschikbaar. Maar we kunnen alvast vertellen dat Doortje Kal en Margo Trappenburg beide een korte lezing zullen verzorgen. En er vindt een paneldiscussie plaats met o.a. Bertus Bouwman (vanuit Sociaal Wijkteam), gedeputeerde Bert Boerman en Melissa Sebrechts (socioloog-antropoloog). Bewegingskunstenaar Gil the Grid van Amenti Collective verzorgt een intermezzo. En we komen zelf (wat meer) in beweging tijdens de diverse workshops van o.a. Gustaaf Bos (Antwoorden op andersheid, VUmc Metamedica), Lex Veldboer (HvA), MIND en Stichting Buurtkracht uit Epe e.o. Dagvoorzitter zal zijn Sabine Uitslag.

Het belooft een mooie en inspirerende middag te worden in Zwolle, waar we te gast zijn in het Provinciehuis van Overijssel aan de Luttenbergstraat. Graag tot 27 juni a.s.!

Aanmelden Safe h(e)aven. Meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten
Save the date
Project netwerkondersteuning in buurt en wijk

Gerelateerde opleidingen