Samen aan het werk in Hardenberg

Een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een (verstandelijke) beperking en iemand zonder die beperking, uit je comfortzone stappen, jezelf ontdekken en je maatschappelijke netwerk uitbreiden, stond allemaal centraal in het unieke project ‘Samen aan het werk in Hardenberg’. Studenten van Alfa-college Hardenberg en jongeren van Baalderborg Groep en PrO Hardenberg, ontmoetten elkaar middels een duo-stage bij verschillende bedrijven en leerden elkaar beter kennen.

Zelfbewuster

Christel Teekman en Marco Algera, onderzoekers bij het lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, deden onderzoek naar de resultaten, beeldvorming, ervaringen en het welbevinden van in totaal 64 studenten en jongeren en 29 bedrijven. Christel vertelt:

“Mooi om aan dit project vanuit onderzoeksoogpunt te werken en advies te kunnen geven voor een vervolg. Zo geven jongeren aan zelfbewuster te zijn geworden. Ook in het contact met anderen zonder een beperking. Als leerpunt geven de jongeren en studenten aan dat, naarmate de Prokkelstage langer duurde, de levens en interesses toch niet zo op elkaar leken als aanvankelijk door henzelf gedacht.”

Dit project is een initiatief van Stichting Prokkel en De Geluksacademie en vond plaats in 2023 en in het voorjaar van 2024.

Resultaten en advies

Al met al een goed begin van de Prokkelstages! De resultaten en het advies zijn gepresenteerd aan de verschillende groepen deelnemers en met hen besproken. Er zijn zowel mooie resultaten, alsook verbeter- en leerpunten voor een vervolg.