Studenten Viaa blij met betrokken sfeer

Uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) blijkt dat 87% van de Viaa-studenten zeer te spreken is over de opleiding. Dat percentage is beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde (76%). Studenten van Hogeschool Viaa zijn met name blij met de ‘betrokken sfeer’ en kwaliteit binnen de opleiding.

De Nationale Studenten Enquête is het belangrijkste landelijke onderzoek naar de mening van studenten in het hoger onderwijs. Ruim 280.000 studenten in Nederland deden in 2017 mee aan het onderzoek. De NSE vraagt studenten niet alleen een oordeel te geven over de studie in het algemeen, maar bevraagt hen ook op bijvoorbeeld de kwaliteit van docenten, studiefaciliteiten, roosters, stages en inhoud van de opleiding.

Thema's

Hogeschool Viaa scoort op alle thema’s hoger dan het landelijk gemiddelde. Met name op de thema’s ‘voorbereiding op de beroepspraktijk’, ‘studiebegeleiding’ en ‘groepsgrootte’ blijkt Viaa zich positief te onderscheiden ten opzichte van andere hogescholen. Ook de studiefaciliteiten zoals de beschikbaarheid van werkplekken en de mediatheek van de Zwolse hogeschool worden hoog gewaardeerd.

Compliment

De uitkomsten van de NSE zijn voor Hogeschool Viaa nog weer hoger dan die van 2016. Jacob Schaap, voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Viaa is er bijzonder blij mee. “Wij willen in onze opleidingen persoonlijk betrokken zijn bij onze studenten. De NSE is voor ons een goede spiegel waarin we kunnen zien of dat lukt. Als je zo hoog scoort op studiebegeleiding en groepsgrootte binnen de opleiding, dan ben ik een zeer tevreden voorzitter. Een van onze studenten verwoordde het in de NSE als volgt: “De sfeer op school vind ik echt uniek. Viaa is een kleine hogeschool die mij echt stimuleert om me te blijven ontwikkelen. Daar wordt veel energie en aandacht aan besteed.” Dat vind ik een groot compliment voor onze docenten”, aldus Schaap.

Stijging

Hogeschool Viaa verwacht ten opzichte van vorig studiejaar een lichte stijging van het aantal nieuw ingeschreven studenten. Het definitieve aantal nieuwe studenten voor 2017 is nog niet bekend; studenten kunnen zich ook na 1 mei nog inschrijven voor een studie bij Hogeschool Viaa.

Meer info op de website van NSE

Gerelateerde opleidingen