Symposium afscheid Van der Horst druk bezocht

Docent Willem van der Horst heeft vorige week donderdag afscheid genomen tijdens het symposium ‘Uitreikend naar de hemel & gevonden op aarde’. Er was veel animo voor het symposium dat werd bezocht door circa 150 bezoekers, waaronder veel alumni.

Onder de titel ‘Uitreikend naar de hemel & gevonden op aarde’ deed Van der Horst in zijn afscheidscollege een voorstel voor een christelijke antropologie die de mens recht doet als waardig en moreel verantwoordelijk wezen. Dat is ook een antropologie die ‘leert overeind te blijven in lijden en verlies, omdat het weet heeft dat verlangen niet altijd vervuld hoeft te worden om overeind te blijven’. Het leert ook ‘overeind te blijven in de ervaring van een afwezige God’. Download hieronder de volledige toespraak.

Reacties Schaap en Kamphuis

Er waren reacties van dr. Hanneke Schaap-Jonker en em. prof. dr. Barend Kamphuis. Schaap-Jonker onderstreepte enkele observaties van Van der Horst, waaronder de noodzaak van zoeken naar verbinding in een opvallend narcistische cultuur. Maar ze plaatste ook een enkele kritische kanttekening. Zo vroeg ze zich af of de stelling van Van der Horst, dat wij mensen allemaal van nature uitreiken naar de hemel, wel strookte met hoe westerse mensen anno 2018 juist heel goed in het hier en nu kunnen leven.

Kamphuis nam als uitgangspunt voor zijn reactie een bijbelpassage die Van der Horst gebruikt had, namelijk Kolossenzen 3 (in het bijzonder vers 3b): “Uw leven ligt met Christus verborgen in God”. Van hieruit betoogde Kamphuis dat het ten diepste een geheim is wie wij als mensen zijn – dat geheim ligt met Christus verborgen in God. Kamphuis sprak zijn waardering uit voor de menswetenschappelijke bijdrage van Van der Horst aan de theologische antropologie. Tegelijk vond hij dat het per definitie niet meer dan een poging kon zijn om iets van het geheim van mens-zijn onder woorden te brengen.

Paneldiscussie

Na een tweetal levendige workshoprondes vond er een paneldiscussie plaats. Hieruit werd in elk geval duidelijk dat het nog niet zo eenvoudig is om de menswetenschappelijke en de theologische benadering van de antropologie bij elkaar te brengen. De conclusie was dat de zoektocht doorgaat.

Afscheid Van der Horst

Aan het einde van de middag hield Marjon Welmers-van den Berg, directeur van de Academie Social Work en Theologie, een afscheidsrede voor Van der Horst. De docent is maar liefst 43 jaar werkzaam geweest voor Viaa en zijn rechtsvoorgangers.

Ze prees Van der Horst als een markante persoonlijkheid en een bevlogen docent, die in verscheidene rollen en bij verschillende opleidingen van de hogeschool veel heeft betekend voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat Van der Horst ook geliefd was als docent bleek wel uit de aanwezigheid van veel alumni bij het symposium. Deze zomer gaat Willem met pensioen.

Gerelateerde opleidingen