Teacher in Europe conferentie van start op Hogeschool Viaa

Op maandag 24 april ging de Teacher in Europe conferentie van start op Hogeschool Viaa. Zeventig studenten en twaalf coaches uit 15 verschillende landen zijn tot en met woensdag 26 april bij elkaar om na te denken over de Sustainable Development Goals (SDG’s) in het onderwijs. 

Tijdens keynotes, workshops en teammeetings gaan de deelnemers met een aantal van deze SDG’s aan de slag, en hoe je hiermee in de klas met leerlingen aan het werk kan. Ze maken gedurende de conferentie in groepjes een projectplan waarin ze de inhoud en de praktische tools van deze conferentie vertalen naar hun eigen onderwijspraktijk, met als doel het oefenen met de SDG’s in de klas. De groepjes bestaan uit vijf studenten van verschillende uit verschillende landen, en tenminste drie van de scholen moeten met het projectplan aan de slag kunnen. Er is dus sprake van internationale en interculturele uitwisseling, ook na deze conferentie.

Deze conferentie wordt georganiseerd door Hogeschool Viaa, Hogeschool KPZ en Hogeschool Utrecht.