Verre Naasten, TU Kampen en Viaa organiseren Internationale Conferentie

Zo’n dertig buitenlandse predikanten, evangelisten en kerkleiders komen van 8 tot en met 22 mei 2019 naar Zwolle. Zij nemen deel aan een Internationale Conferentie die mission-organisatie Verre Naasten, de Theologische Universiteit Kampen en Hogeschool Viaa samen organiseren.

De deelnemers volgen een intensief programma van colleges en workshops in het gebouw van Hogeschool Viaa en gaan op excursie naar Den Haag.

De buitenlandse dominees komen uit kerken uit tenminste vijftien landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Ze gaan tijdens de Internationale Conferentie aan de slag met de vraag wat de rol is van kerken in de samenleving. Ben je als kerk een vreemde eend in de bijt of sta je middenin de lokale samenleving? ,,Daarbij bieden de uiteenlopende achtergronden van de deelnemers een prachtige mogelijkheid om te focussen op de overeenkomsten én verschillen van plaatselijke situaties”, vertelt Jan-Matthijs van Leeuwen, programmamedewerker bij Verre Naasten. Van Leeuwen is coördinator van de conferentie.

Stevig debat

,,We zoeken bewust de spanning op binnen het thema”, zegt hij. “Bijvoorbeeld door de vier subthema’s die we gekozen hebben: armoede en macht, etnische minderheden en nationalisme, moslims als buren en gender. ,,Dat zijn thema’s die in Nederland de meningen al uiteen doen lopen. De kans op forse meningsverschillen is nog groter binnen zo’n groep mensen uit allerlei landen en culturen. Ik verwacht op sommige momenten een stevig debat. Maar ik hoop ook dat de deelnemers door deze discussies elkaars context en standpunten beter gaan begrijpen”, aldus Van Leeuwen.

Christen zijn in Nederland

Een ander aspect van het tweeweekse bezoek van de buitenlandse kerkleiders, is dat ze kennismaken met de ontkerkelijkte Nederlandse samenleving. Van Leeuwen: ,,We kiezen ervoor om de deelnemers te laten overnachten bij gastgezinnen in en rondom Zwolle. Zo kunnen de buitenlandse gasten iets meemaken van het gewone leven in Nederland en van onze cultuur. Maar ze gaan door het contact met de gastgezinnen óók beter zien hoe het is om in Nederland christen te zijn. Dat dat soms best lastig is.”

Persoonlijk actieplan

Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht, benadrukt Van Leeuwen. ,,Een doel is dat alle deelnemers na de conferentie naar huis gaan met een persoonlijk actieplan. Dat gaat over de roeping die zij ervaren om -in hun eigen land- als christen in de maatschappij te staan.” En dan zijn er nog de pakweg 50 Ontmoetingsdiensten op de zondagen 12 en 19 mei 2019. Deelnemers aan de conferentie komen (s)preken tijdens deze bijzondere diensten in kerken door heel het land.

Meer informatie over de Internationale Cursus en de Ontmoetingsdiensten is te vinden op www.verrenaasten.nl/ic.

Gerelateerde opleidingen