Viaa gaat nauwer samenwerken met Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) en Hogeschool Viaa hebben gezamenlijke doelstellingen en ambities vastgesteld voor de komende jaren. Dat staat in een convenant dat beide organisaties vandaag hebben getekend. Het convenant is een bekrachtiging van de gegroeide samenwerking in de afgelopen jaren.

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) en Hogeschool Viaa onderschrijven beide het belang van een goede samenwerking op het gebied van zorg, welzijn en educatie in een levensbeschouwelijke context. Hogeschool Viaa uit Zwolle leidt professionals op voor het werk in deze praktijken en onderhoudt daarvoor nauw contact met werkveldorganisaties. Daarbij werkt zij regelmatig samen met de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zo voeren medewerkers van beide instellingen al langer samen praktijkgericht onderzoek uit, verzorgen ze gezamenlijke publicaties, begeleiden zij gezamenlijk promotietrajecten en organiseren ze congressen en symposia.

Ambities

De UvH en Hogeschool Viaa streven er naar om ieder vanuit eigen perspectief en verantwoordelijkheid de levensbeschouwelijke context binnen zorg, welzijn en educatie een plaats te geven en verder te ontwikkelen. Inhoudelijke thema’s die aan bod komen zijn onder andere: wijkgericht werken, vraagstukken in het domein educatie, en (palliatieve) zorg waarin naast medisch-ethische vraagstukken rondom het levenseinde, ook aandacht nodig is voor zingeving en ethiek.

Overeenkomst

In het convenant staan naast de ambities ook enkele doelen voor de komende jaren. Zo willen Hogeschool Viaa en de UvH gezamenlijk onderzoek ontwikkelen op het gebied van zorgethiek met betrekking tot palliatieve zorg aan wat in beleidstermen ‘kwetsbare burgers’ worden genoemd; ook willen ze onderzoek ontwikkelen naar de positie van dezelfde kwetsbare burgers in de wijk. Bovendien willen beide partijen samen optrekken in de fondsenwerving voor onderzoek. Daarnaast kunnen medewerkers van Viaa en de UvH ook worden ingezet bij het onderwijs van de andere instelling. De samenwerking tussen de UvH en Viaa wordt in eerste instantie aangegaan voor vijf jaar.

Gerelateerde opleidingen