Hogeschool Viaa start met de 2+2-route voor een soepele overgang van Ad DEP naar Pabo

Sinds dit studiejaar kunnen studenten van de Ad DEP een route volgen die hen voorbereid op de Pabo van Hogeschool Viaa. Mariëlle Bouwman, projectcoördinator van de Ad DEP, is enthousiast: ‘We bieden studenten nu de kans om in vier jaar hun Ad DEP-(niveau-5-)diploma én een diploma van de Pabo te halen!’

Uitstroomprofiel Pabo

De 2+2-route houdt in dat studenten van de Associate Degree Didactisch Educatief Professional (Ad DEP) in hun tweede studiejaar kiezen voor het uitstroomprofiel Pabo. Tijdens de laatste twee blokken van de Ad DEP volgen studenten een voorbereidingstraject op de Pabo. Ze krijgen in deze twee semesters onder andere les over digitale geletterdheid en worden voorbereid op de taal- en rekentoetsen. Nadat studenten deze semesters hebben afgerond, behalen zij hun Ad DEP diploma. Na de zomervakantie vervolgen deze studenten de 2+2-route in het tweede studiejaar van de driejarige deeltijdopleiding van de Pabo. Hiervoor is het nodig dat studenten alle benodigde toelatingstoetsen halen, waar zij in de Ad DEP ook al op voorbereid worden.

Opleidingscoördinator Mariëlle Bouwman is blij met de komst van deze route: ‘Sinds september zijn er al een aantal studenten gestart die hebben gekozen voor het uitstroomprofiel Pabo. Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om dit programma rond te krijgen en wat een beloning is het dan om te zien dat studenten hier ook enthousiast op reageren! We bieden onze studenten nu de mogelijkheid om in vier jaar twee diploma’s te behalen: een Ad DEP-diploma en een Pabo-diploma.”

Een mooie bijkomst voor uitvallers van de Pabo is dat deze 2+2-route studenten, die tijdens hun Pabo-traject zijn uitgevallen, een extra kans geeft om de Pabo via een andere weg af te ronden.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze route of over de Ad DEP? Neem dan contact op met Mariëlle Bouwman, of ga naar de websitepagina!