Bewegingsonderwijs

Bewegen: het hoort bij mensen, en helemaal bij kinderen. Als leerkracht ben je daarvan op de hoogte. Maar om jezelf een echte vakspecialist te mogen noemen, komt er nog wel wat kennis en ervaring kijken. Wanneer je deze bevoegdheid hebt behaald (zelfs al wanneer je actief met deze opleiding bezig bent) mag je óók bewegingsonderwijs geven aan de groepen 3 tot en met 8. Kinderen geven aan dat ze van vakspecialisten toch echt anders ‘gym’ krijgen: veelzijdiger, meer doelgericht. Daar ga je toch voor?

Goed bewegingsonderwijs brengt veel voordelen met zich mee. Er is veel te doen om de positieve invloed van bewegen op de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Maar wat je vooral leert is hoe je de bewegingsontwikkeling doelgericht kunt beïnvloeden. Voor nu én voor later. Als vakspecialist leer je de leerlingen op hun niveau uit te dagen.
Kortom: kom in actie en start met post hbo opleiding Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs!

Over de opleiding

Wat je leert

Tijdens de opleiding ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’ leer je:
• welke bewegingsactiviteiten bij welke leeftijdsgroepen passen;
• iedere leerling op zijn of haar eigen niveau uitdagende bewegingsactiviteiten aan te bieden;
• alles over relevante leerlijnen, bewegingsthema’s en geschikte activiteiten voor de onderbouw-, midden- en bovenbouw;
• alles wat je moet weten over het veilig organiseren en begeleiden van een les bewegingsonderwijs

Doelgroep
De opleiding ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’ is gericht op leerkrachten die naast groep 1 en 2, ook de groepen 3 tot en met 8 bewegingsonderwijs willen geven. Als je na 1 augustus 2001 bent begonnen aan je opleiding, ben je alleen bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 1 en 2. De opleiding ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’ kan een mooie verbreding en verdieping van je werk zijn. Voorwaarde is wel dat je affiniteit hebt met bewegen.

Werkvorm: stage
Oefenen in de praktijk staat centraal tijdens de opleiding ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’. Voor je stagemodule geef je gemiddeld twee lessen per week les in de groepen 3 tot en met 8 (gebaseerd op een lesduur van 45 minuten). Om dit organisatorisch voor elkaar te krijgen, heb je wel medewerking nodig van de schoolleiding en/of leidinggevenden.

Thema’s bijeenkomsten
Tijdens de lessen komen onder andere de volgende onderwerpen/thema’s aan bod:
• organisatievormen
• differentiatie
• volgorde in binnen leerlijnen
• bewegingsschema’s
• veiligheid en hulpverlenen

Studieduur en -belasting
De opleiding Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs duurt anderhalf jaar en bestaat uit drie blokken van ongeveer een halfjaar. Deze blokken volg je na elkaar en in een specifieke volgorde.
Per blok 200 uur, inclusief contacturen en stages. Per week ben je 10 tot 12 uur bezig met de opleiding.

Data, lessen en kosten
De lessen ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’ vinden plaats op Hogeschool Windesheim. Op de website van Windesheim vind je meer informatie, waaronder de kosten waarop je moet rekenen.

Is er een goede reden om deze opleiding op locatie te volgen? Laat ons dat gerust weten: samen kijken we naar wat mogelijk is.

Tijdelijke bevoegdheid
Zodra je start met de opleiding ben je bevoegd om twee aangesloten jaren zelfstandig bewegingsonderwijs te geven op de basisschool aan groepen 3 tot en met 8, mits je actief deelneemt aan de opleiding.

Diploma en accreditatie
Je ontvangt na elk lesblok van de opleiding een deelcertificaat. Heb je alle deelblokken met een voldoende afgerond? Dan ontvang je het diploma dat door CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) is gecertificeerd.

Meer informatie en aanmelden

De opleiding ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’ geeft Viaa in samenwerking met Christelijke Hogeschool Windesheim. Je kunt op de website van het Windesheim meer informatie vinden, maar je kan ook direct contact opnemen met docent Frank Euwema voor meer informatie over de opleiding.
Wil je je inschrijven voor deze opleiding? Dat kan door het inschrijvingsformulier in te vullen. LET OP: je moet je voor elk blok opnieuw aanmelden. Het minimum aantal deelnemers is 20 personen.

Meer informatie