Communiceren met ouders

Als leraar ben je in bepaalde mate ook een communicatiedeskundige. Binnen en buiten de klas. Zeker nadat je de cursus ‘Communiceren met ouders’ hebt gevolgd. Je hebt dan kennis over het belang van verbale en non-verbale communicatie met ouders, je bent je bewust van je houding ten opzichte van ouders en je hebt gespreksvaardigheden onder de knie.

Een goede relatie tussen leerkrachten en ouders komt de ontwikkeling van leerlingen ten goede, zo blijkt uit onderzoek. In algemene zin geldt: hoe beter de school en ouders samenwerken, hoe beter de schoolprestaties van leerlingen zijn en hoe prettiger de sfeer op school is. Goede communicatie met ouders is hierbij cruciaal. Aandacht voor communicatie met ouders sluit bovendien aan bij Handelingsgericht Werken en bij de SBL-competentie ‘samenwerken met de omgeving: ouders.’

Over de cursus

Wat je leert
Tijdens de cursus ‘Communiceren met ouders’:

  • doe je kennis op over verbale en non-verbale communicatie, gespreksvoorwaarden en gespreksniveaus;
  • ontdek je het belang van attitude en doe je aan zelfreflectie: Heb ik aandacht voor ouders? Hoe kijk ik tegen ouders aan? Wat verwacht ik van ze?
  • oefen je verschillende vaardigheden door in casussen gespreksvormen en –interventies te gebruiken.

Doelgroep
Leerkrachten basisonderwijs.

Werkvormen
Gespreksvaardigheden leer je vooral door te oefenen. De kennis die je over communicatievormen, attitude en gesprekstechnieken hebt opgedaan, oefen je daarom veelvuldig via casussen en rollenspelen. Vanzelfsprekend oefen je ook in het voeren van slechtnieuwsgesprekken en tienminutengesprekken.

Thema’s bijeenkomsten
Onder meer de volgende thema’s komen tijdens de bijeenkomsten aan bod:

  1. School en ouders: opvoedingsmilieus en rollen van ouders
  2. Belang en discussie rondom huisbezoek, gespreksvaardigheden en -interventies
  3. Het belang van houding tijdens (slechtnieuws)gesprekken

Studiebelasting
De cursus ‘Communiceren met ouders’ bestaat uit drie bijeenkomsten. De totale studiebelasting is 18 uur.

Data en lestijden
Wil je de cursus op locatie en met je team volgen? Als je ons jouw wensen aan ons doorgeeft, nemen we contact met je op.

Kosten
Voor deelname aan de cursus ‘Communiceren met ouders’ betaal je €355,00.

Certificering
Na afronding van deze cursus ontvang je een certificaat van Viaa.

Docent
De cursus ‘Communiceren met ouders’ wordt gegeven door Tonnis Bolks. Tonnis is docent pedagogiek en onderwijskunde bij de Educatieve Academie en de lerarenopleiding godsdienst van Viaa. In 2015 verscheen zijn boek ‘Professioneel communiceren met ouders’ (Uitgeverij Boom Lemma, Amsterdam).

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden
Wil je je aanmelden voor de cursus ‘Communiceren met ouders’? Stuur dan een mailtje met daarin jouw naam en de naam en het adres van de school waar je werkt naar secretariaat nascholing. Wil je eerst meer informatie ontvangen of heb je vragen? Mail dan naar Tonnis Bolks(t.bolks@viaa.nl) of bel via 038 – 425 55 42.

 

 

Meer informatie