Na de opleiding

Certificaat
Wanneer je de post hbo-opleiding Palliatieve zorg hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Hogeschool Viaa en Carend.

Accreditatie
Voor de post-hbo-opleiding Palliatieve zorg wordt er jaarlijks accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden van de beroepsvereniging V&VN en bij het beroepsregister Sociaal werkers van Registerplein.

Voor verpleegkundigen sluit deze opleiding aan bij het competentieprofiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige (V&VN Palliatieve zorg, 2022). Voor sociaal werkers sluit deze opleiding aan bij de kerncompetenties voor sociaal werkers in de palliatieve zorg (Hughes et al., 2015).