Tijdens de opleiding

De lessen van de post-hbo-opleiding Palliatieve zorg vinden plaats op de donderdag en bestaan uit (gast)colleges, over uiteenlopende onderwerpen in de palliatieve zorg, en lessenseries. De bijeenkomsten van de lessenseries betreffen onder andere:

  • Gespreksvoering
  • Zorg voor zingeving
  • Contextuele benadering
  • Palliatief redeneren
  • Zorg bij verlies en rouw
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Onderzoekend vermogen

Samen met medestudenten en andere betrokkenen werk je aan een verbeterproject over een zelfgekozen onderwerp uit de palliatieve zorg. Je voert dit project uit door onderzoekend vermogen en Evidence-Based Practice in te zetten. Je verricht zowel literatuuronderzoek als praktijkonderzoek, waarbij je betrokkenen actief betrekt. De resultaten van dit verbeterproject verwerk je in een gezamenlijk onderzoeksartikel en in een individueel Criteriumgericht Interview (CGI).

Tijdens de post-hbo-opleiding Palliatieve zorg werk je aan je eigen ontwikkeling als gespecialiseerd zorgverlener. Je reflecteert daarop door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan, intervisie en reflectie-opdrachten. Je verwerkt de resultaten van jouw persoonlijk leerproces in een individueel reflectieverslag en het CGI.

Ook op je werkplek ga je aan de slag met palliatieve zorg. Je bevordert de kennisontwikkeling en deskundigheid van jouw collega’s wat betreft palliatieve zorg. Dit doe je door (gevraagd en ongevraagd) de geleerde kennis te delen. Als het mogelijk is, participeer je in een praktijkgericht onderzoek in de palliatieve zorg. Je hebt niet alleen oog voor het individuele niveau van zorgvrager, naaste, zorgverlener en vrijwilliger, maar ook voor het teamniveau en het organisatieniveau.