Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven van mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten. Door het voorkomen en verlichten van lijden, vroegtijdige signalering en behandeling van problemen kunnen deze mensen zo goed mogelijk begeleid worden tijdens de laatste fase van hun leven. Het is belangrijk dat zij hierbij hun autonomie behouden en gemakkelijk toegang krijgen tot informatie en de keuzemogelijkheden.

Door de vergrijzing en een toename van het aantal mensen met een chronisch ziekte, zullen steeds meer mensen een ziektetraject doormaken voorafgaand aan hun overlijden. Daarom is de verwachting dat in de aankomende jaren steeds meer mensen behoefte zullen hebben aan palliatieve zorg.

Minister Helder: “Er heerst nog steeds een taboe op de laatste levensfase. Dat taboe moeten we doorbreken, zodat wensen in de laatste levensfase bespreekbaar worden. Alleen dan kunnen we goede palliatieve zorg verlenen. Ik vind het heel belangrijk dat we in Nederland het gesprek aangaan met elkaar daarover, want palliatieve zorg gaat niet alleen over de dood, maar ook over het leven en hoe je dat wilt leiden.” (Rijksoverheid, 2022)