Zij-instroomtraject Directeur Basisonderwijs

Ben je nu leidinggevende in een ander werkveld dan het onderwijs maar wil jij graag aan de slag als schoolleider / directeur op een basisschool? Wil je werken als eindverantwoordelijke met een stevige maatschappelijke opdracht? Dan is deze éénjarige zij-instroomopleiding iets voor jou.

Voor wie is het zij-instroomtraject Directeur basisonderwijs interessant?

Dit traject is bedoeld voor ervaren leidinggevenden buiten de onderwijssector die aan de slag willen als schoolleider in het primair basisonderwijs en zich herkennen in het volgende profiel:

 • Je houdt van de dynamiek die de omgang met kinderen en hun ouders met zich meebrengt.
 • Je hebt een afgeronde hbo- of academische opleiding.
 • Je hebt ruime ervaring met leidinggeven aan professionals in teams.
 • Je hebt voldoende tijd en ruimte voor studie en stage overdag; zeker 20 uur per week.
 • Je bezit van nature sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je kunt zowel samenwerkend als zelfstandig leren.

Wat levert deze opleiding je op?

Na het volgen van deze éénjarige opleiding kun je:

 • Van doorslaggevende invloed zijn voor de onderwijsontwikkeling en schoolontwikkeling.
 • Een verbindende en cruciale rol vervullen als schoolleider tussen leerlingen, leraren, (onderwijs)ondersteunend personeel, schoolbestuurders en de omgeving van de school.
 • Werken aan een gedeelde visie op onderwijs, deze vertalen in concrete doelen en daarbij openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën.
 • Een professionele cultuur creëren waarin leraren en (onderwijs-)ondersteuners samen zorgen voor kwalitatief goed onderwijs.
 • Werken als schoolleider aan de inrichting van de school als professionele organisatie door het ontwikkelen en uitvoeren van integraal beleid gericht op het in samenhang afstemmen van doelen, middelen en tijdpad.
 • Door te investeren in goede relaties met de omgeving (ouders, wijk, gemeente en zorginstellingen) de optimale ontwikkeling van leerlingen ondersteunen.

Programma van de opleiding zij-instroomtraject Directeur basisonderwijs

Door de opleiding te volgen met een kleine studiegroep én door veel uren in de praktijk van een basisschool te werken, verwerf je de competenties die een schoolleider nodig heeft. Deze competenties zijn vastgesteld door het Schoolleidersregister primair onderwijs.

De opleiding bestaat uit twee onderdelen, die gaandeweg steeds meer worden geïntegreerd:

 • Het onderwijskundig deel
  Dit deel is gebaseerd op het specialisme van de Pabo van Hogeschool Viaa en gevormd uit relevante delen uit de lerarenopleiding basisonderwijs.
 • Het schoolleiders-deel
  Dit deel is gebaseerd op het onderwijsprogramma van Penta Nova, een gerenommeerde specialist in het opleiden van schoolleiders. Hogeschool Viaa is één van de hogescholen die participeert in dit samenwerkingsverband en in die hoedanigheid dit traject aanbiedt.

Je werkt aan de vertaling van generieke leiderschapsthema’s naar het onderwijs. Denk hierbij aan cultuur, structuur, interne en externe verantwoording, governance, veranderkunde en teamleren. Daarnaast werk je aan je persoonlijke effectiviteit in dit nieuwe domein. Dit doe je onder begeleiding van een coach.
Voor de basiskennis van het vak van leerkracht verdiep je je in thema’s als pedagogisch klimaat en sociale veiligheid, klassenmanagement en de inrichting van het curriculum. Daarnaast kent de opleiding een component zelfstudie. Je bestudeert literatuur en maakt toetsen om het Diploma Schoolleider Vakbekwaam te halen.

In deze opleiding studeer je in een kleine groep en is er veel persoonlijke aandacht.

Oriëntatietraject voor leiders buiten het onderwijs bij het AVS

Om de stap naar deze opleiding zo zorgvuldig mogelijk te kunnen maken, werken wij samen met de Algemene Vereniging voor Schoolleiders, het AVS. De AVS Academie biedt een oriëntatie van drie dagen waarin je kennis kunt maken met het vak van schoolleider. Het zij-instroomtraject Directeur basisonderwijs sluit aan op deze oriëntatiedagen.

Na afronding van het oriëntatietraject:

 • Heb je een brede doorkijk in de sector primair onderwijs, het beroep van schoolleider en de vraagstukken die daarmee samenhangen;
 • Is helder wat jij met jouw ervaring en expertise hebt toe te voegen als schoolleider aan het Primair Onderwijs;
 • Kan jij op basis van alle informatie en beelden een antwoord geven op de vraag: Is dit beroep en werkveld iets voor mij?

Studieduur en belasting

Het zij-instroomtraject Directeur basisschool duurt één jaar waarbij men lessen volgt uit de opleiding Vakbekwaam (Penta Nova) in combinatie met het deeltijdprogramma van de Pabo van Hogeschool Viaa. Dit traject is verspreid over vier semesters. De lessen worden op Hogeschool Viaa in Zwolle gegeven.

Praktische informatie

Studiekosten

De kosten voor de opleiding zij-instroomtraject Directeur basisonderwijs bedragen € 12.000,-*

*Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?
Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van € 2.000,- betaal je netto € 1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt) . Voor meer informatie zie site van de belastingdienst.

Lesdagen, locatie en lestijden

De startdatum van deze opleiding is op 14 januari 2022.
De lesdag is op vrijdag en de lestijden zijn van 9.30-12.30 en van 13.15-16.15 uur.

Lessen vinden plaats in het gebouw van Hogeschool Viaa in Zwolle.

Accreditatie en schoolleidersregister PO

Bij het positief afronden van deze opleiding ontvang je het diploma Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova. Met dit diploma kun je je registreren als directeur po bij het Schoolleidersregister PO (SRPO).

Lees meer over de opleiding Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de inhoud van het traject zij-instroom Directeur Basisonderwijs of wil je graag eerst een oriënterend gesprek?

Laat dan hier je gegevens achter en de lesplaatscoordinator van opleidingen van Penta Nova in Zwolle, Gerbrand Kloppenburg neemt zo snel mogelijk contact met je op.