Penta Nova

Academie voor Schoolleiderschap

Penta Nova is een samenwerkingsverband van zes hogescholen. Gezamenlijk bundelen zij hun krachten om managementopleidingen te verzorgen voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo/bve. In praktische zin betekent dit, dat de opleidingen worden verzorgd op verschillende locaties en gebruik wordt gemaakt van de kennis en expertdocenten van de verschillende hogescholen. Penta Nova is opgericht in januari 2009. Reden van oprichting was het opheffen van Octaaf, het samenwerkingsverband dat sinds 1993 managementopleidingen voor het primair onderwijs verzorgde.

De hogescholen die deelnemen zijn:

– Christelijke Hogeschool Ede
– Driestar Hogeschool in Gouda
– Hogeschool Inholland
– Hogeschool Leiden
– Marnix Academie in Utrecht
– Hogeschool Viaa in Zwolle

De ontwikkeling van de opleidingen van de academie wordt ondersteund door het lectoraat Leiderschap in het onderwijs. Dr. Meta Krüger vervult dit lectoraat en heeft als onderzoeksonderwerp de onderzoeksmatige schoolleider die het primaire proces in de school verbetert. Dit onderzoek wordt gedaan door leden van de Kenniskring die bestaat uit opleiders en schoolleiders.

Penta Nova maakt gebruik van ervaren docenten, die afkomstig zijn van de participerende hogescholen. Ook worden regelmatig externe specialisten ingezet. Op beleidsniveau wordt de samenwerking tussen de hogescholen vormgegeven in een Stuurgroep, waarin alle hogescholen zijn vertegenwoordigd.

Visie

Penta Nova staat voor professionele opleidingen voor schoolleiderschap met als doel het verbeteren van de leerlingresultaten. Centraal uitgangspunt in de opleidingen van Penta Nova is het onderzoeksmatig leiderschap in een school met een onderzoek gerichte cultuur.

Lees meer over Penta Nova en de opleidingen voor Schoolleiderschap