Regiocampus

De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen.

Ondersteund door de nieuwste kennis en technieken worden er voldoende en gekwalificeerde medewerkers opgeleid, afgestemd op de continue veranderende zorgvraag. Daarnaast is de Regiocampus een aantrekkelijke en inspirerende leerwerkomgeving waar leer-, ontwikkel- en onderzoeksplaatsen in de sectoren zorg, techniek, wonen en welzijn worden aangeboden. De Regiocampus draagt bij aan de ontwikkeling van excellente woon- en zorgvoorzieningen in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel en daarmee aan een vitaal woon, werk- en vestigingsklimaat in de regio.

Ontwikkeling en innovatie

De Regiocampus investeert in vernieuwing en biedt bedrijven de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te testen. Door het bundelen van competenties en kennis wil de Regiocampus het innovatief vermogen van bedrijven verhogen, het onderwijs beter laten aansluiten op de praktijk, studenten enthousiasmeren en antwoord bieden op de vraag naar goed personeel. Dit moet leiden tot een stimulans van de regionale werkgelegenheid.

Samenwerking

De Regiocampus is een coöperatie waarin de leden Zorggroep Noorderboog, Isala Diaconessenhuis en de onderwijspartners Deltion College, Christelijke Hogeschool Windesheim, Drenthe college en Hogeschool Viaa hun krachten bundelen. De coöperatie werkt ook samen met de gemeente Meppel, Gemeente Steenwijkerland, RSG Stad & Esch, De ZorgZaak en de Rabobank. Naast de eerste zes partijen, is het voor ieder ander bedrijf, onderwijs- en onderzoeksinstelling mogelijk om deel te nemen in de coöperatie.

Lees meer over de Regiocampus