Beurzenoverzicht

Voor Viaa-studenten die naar het buitenland gaan voor stage, een afstudeeropdracht of een minor zijn drie beurzen beschikbaar:

Erasmusbeurs

In juni 2013 heeft Viaa voor de tweede keer een ‘extended Erasmus University Charter’ toegewezen gekregen van het ‘Education, Audiovisual and Culture Executive Agency’ van de Europese Commissie. Hierdoor zijn we in staat studenten, docenten en andere medewerkers beurzen te verstrekken ter ondersteuning van Europese activiteiten. Klik hier voor het Erasmus Policy Statement.

De Erasmusbeurs is een vast bedrag per maand, afhankelijk van het land waar je heen gaat. Voor landen waar de kosten van levensonderhoud hoog zijn krijg je een hogere beurs dan voor goedkopere landen.

Voor stage: Hiervoor moet je minimaal 2 maanden stage lopen. Je opleiding heeft een overzicht van stagemogelijkheden die voldoen aan de eisen van de opleiding wat betreft kwaliteit van de stageplaats en de begeleiding. Zie hiervoor de lijst van stage-instellingen.

Voor studie: Hiervoor moet je minimaal 3 maanden studeren bij een instelling voor hoger onderwijs waar Viaa een Erasmusovereenkomst mee heeft. Zie voor een overzicht de lijst met Erasmuspartners.

Om een Erasmusbeurs aan te vragen moet je gebruik maken van twee formulieren: de Learning Agreement en de Grant Agreement. Je kunt op Sharepoint de betreffende formulieren vinden. Maar maak na overleg met je opleiding eerst een afspraak met International Office om je wegwijs te maken bij het invullen van de formulieren.

NL Scholarship

De NL Scholarship (voorheen Holland Scholarship) is een bedrag van € 2500,-. Deze beurs wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in samenwerking met onderwijsinstellingen. Viaa keert het uit aan een beperkt aantal bestemmingen, omdat er maar een klein aantal beurzen beschikbaar is.

Op Viaa wordt deze beurs met name ingezet voor de uitwisseling met Dordt University (Sioux Center, Iowa) in de VS. Als je daar stage loopt of een minor volgt heb je voorrang op deze beurs. Als er beurzen overblijven kan International Office op basis van een aantal voorwaarden de beurs toekennen aan een andere bestemming buiten Europa.

Kijk voor de aanmeldingsprocedure, de voorwaarden en de benodigde formulieren op Sharepoint.

NL Scholarship logo RGB

Uitwisseling met Dordt University (Iowa, VS)

Viaabeurs

Voor andere dan de hierboven genoemde bestemmingen is de Viaabeurs beschikbaar, een eenmalig bedrag van €400,-. Kijk ook voor deze beurs op Sharepoint naar de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Let op, voor alle beurzen geldt: vraag de beurs ruim vóór je vertrek aan. Alleen als aan alle formulieren en afspraken wordt voldaan kan de beurs worden uitgekeerd. Plan daarom op tijd een afspraak met International Office.