Publicatie onderzoeksrapport Werkwijze Relatie- en Scheidingsteam Zwolle (RSTZ)

Afgelopen jaar werkten we aan een onderzoek naar het Relatie- en Scheidingsteam Zwolle (RSTZ).

Op 19 juli 2023 publiceerden we de resultaten in een onderzoeksrapport. Daarin beschrijven we de relationeel-systemische werkwijze van het RSTZ. Samen met het team is ook een checklist ontwikkeld: de Zwolse Systemische Vragenlijst. Deze vragenlijst helpt om samen in kaart te brengen wat er nodig is om relaties, ex-partnerschap en co-ouderschap zo goed mogelijk invulling te geven. In de Zwolse leergemeenschap ‘ Gezonde relaties, beter voor Zwolle’ zal hier aandacht aan worden besteed. Want de resultaten zijn veelbelovend: door inzet van de vragenlijst en de werkwijze van het RSTZ zagen we veel probleemsituaties de-escaleren.

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de Programmalijn ‘Systemisch werken met jeugd’, één van de vijf programmalijnen van de Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle. Het onderzoek werd gedaan door Els Bos-de Groot, docent-onderzoeker en leider van de programmalijn ‘systemisch werken met jeugd’, bij het lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa.
Het onderzoeksrapport is hieronder te benaderen.