Zorgzame leefgemeenschappen

’Het belangrijkste van een werkelijke gemeenschap is dat iedereen daarin enkeling durft te zijn.’ - Sören Kierkegaard

In een vergrijzende samenleving, waar de zorg weer meer bij de inwoners zelf komt te liggen, worden intergenerationele woonvormen gezien als kansrijke plekken waar samenzorg een plek zou kunnen krijgen. Het behouden en bevorderen van zelfstandigheid, autonomie en vitaliteit van individuen zijn in onze samenleving en het bijbehorende overheidsbeleid (WOZO, GALA) vaak de onderliggende doelen van het zorg- en welzijnsbeleid dat gericht is op het versterken van sociale netwerken, zorgzame gemeenschappen, samenredzaamheid en dergelijke.

Maar in hoeverre sluit de taal van autonomie, de instrumentele benadering van sociale verbinding en het uitstellen van lijden en afhankelijkheid nu aan bij de geleefde ervaring van ouderen zelf? Wat is de ervaring van de gemeenschap om hen heen? In hoeverre willen en kunnen leden van een gemeenschap voor de ander zorgen, binnen én buiten de eigen leefgemeenschap? Welke vragen, behoeften en drempels ervaren leefgemeenschappen zelf?

Ons fenomenologisch onderzoek heeft als doel op zoek te gaan naar de geleefde ervaring van bewoners van (intergenerationele) leefgemeenschappen en specifiek de ouderen en zorgbehoeftigen (en wie is dat niet?) hierbinnen. Binnen ons onderzoek staat hierbij het belang van mensen om zelf betekenis te geven aan leven en lijden, aan ouder worden, aan samenleven en samenzorgen, centraal. De ‘emic knowledge’ als kennisbron: de eigen behoefte, taal, ervaringen, zingeving en visie op betekenisvolle contacten en zorg. Met als doel om (waar nodig) ‘tegentaal’ te ontwikkelen en bij te dragen aan inzichten en praktijken. Heel specifiek gaan we hiervoor te rade bij hedendaagse leefgemeenschappen met eeuwenlange geleefde ervaring en ontwikkeling van tradities, taal, regels en gewoonten hieromtrent: christelijke religieuze leefgemeenschappen/ordes. Om vervolgens op een lerende- en activerende manier in een breder netwerk van leefgemeenschappen te zoeken en te leren vanuit de praktijk rondom zorg en samenleven.

Heb je nog vragen, wil je meer weten over – of meedoen in – ons onderzoek naar Zorgzame leefgemeenschappen? Neem dan gerust contact met ons op!