Hoog tijd voor samenwerking!

Vertrouwen tussen formele en informele netwerken

Werkplaatsevent van Centrum voor Samenlevingsvraagstukken | Hogeschool Viaa | Dinsdag 12 maart 2024


“Als organisaties willen samenwerken, moet iedere organisatie
een deel van zijn autonomie opgeven. In het vertrouwen dat zij er meer voor terugkrijgen.”
– Uit: Leren samenwerken tussen organisaties, Edwin Kaats en Wilfrid Opheij.

Achtergrondinformatie
In de huidige samenleving zien we een groei van mensen die vrijwillig hulp (moeten) verlenen aan mensen in hun omgeving. Deze hulpontvangers staan meestal ook in contact met professionals. Alleen blijkt de samenwerking tussen professionals en de informele inzet nog niet altijd even soepel toe lopen. Wat is ervoor nodig om deze samenwerking beter te laten verlopen? Hoe doe je dit, waar moet je rekening mee houden en hoe leer je de ander kennen om tot betere samenwerking te komen?

In mei 2023 is er een leergemeenschap opgezet binnen de Werkplaats sociaal Domein van Hogeschool Viaa, waar de samenwerking tussen vrijwilligers(organisaties) en professionele zorg- en welzijnsorganisaties centraal staat. In deze leergemeenschap is gesproken over wat er nodig is om de samenwerking tussen formele en informele zorg beter van de grond te laten komen. Wat zijn de belemmeringen en wat zijn de bevorderende factoren?

Betrokken organisaties leergemeenschap
De organisaties die meedoen in de leergemeenschap zijn: Present Zwolle, Samen Zwolle, Sociale wijkteams, Travers Welzijn, Wijz, Hart voor Zwolle, Voor Elkaar Zwolle, Zwolle Doet!, InteraktContour, Driezorg/Zonnehuisgroep IJssel Vecht, Trias Jeugdhulp, GewoonZes, Creating Balance, IJsselheem, JP van den Bent, Leger des Heils en gemeente Zwolle. Hogeschool Viaa leidt deze leergemeenschap.

Keynote spreker: minister Carola Schouten
Tijdens dit werkplaatsevent op dinsdag 12 maart 2024 presenteren we de bevindingen over het eerste jaar van deze leergemeenschap. Deze bevindingen zullen we aanbieden aan minister Carola Schouten en zij zal tevens de keynote verzorgen. Als reactie hierop zal ervaringsdeskundige Cassie Dymond ons meenemen in haar verhaal. Na een gezamenlijke lunch staan er twee rondes gevarieerde workshops op het programma, waaronder een multimediale installatie over ‘zorgen voor elkaar’ van Theater De Makkers! 

De Makkers

Wil je meer weten over de sprekers en de workshops? Kijk dan onderaan deze pagina onder ‘Meer informatie’.

Women only…
Tot slot kunnen onze vrouwelijke bezoekers zich tijdens deze middag laten fotograferen door Karin ter Horst, die samen met 9 andere vrouwelijke fotografen een kunstwerk creëert. Het thema is “1000 vrouwen, 1000 dromen” en je wordt daarom ook gevraagd jouw droom te delen. Als je meewerkt, ontvang je jouw portret ook per email. Karin is aanwezig tijdens de inschrijving vanaf 11.15u en tijdens de lunch.

 

1000 vr

Meld je uiterlijk 5 maart aan:

Kom je ook op 12 maart? Meld je hier aan!

Meer informatie

Iedereen!
Bijvoorbeeld:
– Een welzijn- en/of zorgverlener die dagelijks werkt aan het welzijn van anderen;
– Een mantelzorger die onvermoeibaar zorgt voor een geliefde;
– Een vrijwilliger die zich vol enthousiasme inzet voor een ander;
– Een beleidsmaker die streeft naar samenwerking in het sociale domein;
– Een student die meer over dit thema wil weten als aankomende professional;
– Een docent die op de hoogte wil blijven van alle laatste ontwikkelingen;
– Iemand die persoonlijk heeft ervaren hoe informele en formele zorg elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Voel je welkom!

11:30u  

Inschrijving en keuze workshops

12:00u 

Start plenaire programma

13.00u 

Gezamenlijke lunch

13.45u 

Presentatie onderzoeksresultaten lectoraat CvSv

14.15u 

Workshopronde 1

15.30u 

Workshopronde 2

16.30u 

Borrel en ontmoeting

17:00u 

Einde programma

Carola Schouten
Demissionair minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president.

Carola Schouten 2

“Graag wil ik werken aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen. Waarin we armoedekansen verkleinen en arbeidsmarktkansen vergroten, voor iedereen. Want ieder mens heeft iets toe te voegen en is daarmee waardevol. Net zo waardevol is een welverdiende oudedagsvoorziening. Hiervoor ga ik mij inzetten.”

Carola studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft sinds het jaar 2000 diverse functies bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer beleidsmedewerker werk en inkomen. Voor meer informatie over Carola Schouten, zie Carola Schouten | Rijksoverheid.nl

Cassie Dymond
Projectlid bij BindDing en ervaringsdeskundige op het gebied van sociaal domein en participatie. Creating Balance, Stichting Present, het sociaal wijkteam en BindDing hebben een belangrijke rol gespeeld in het her-verbinden en participeren. 

Cassandra

Cassie heeft haar leven weer op de rit en de begeleidster van Creating Balance heeft haar hierbij geholpen. Zij heeft Cassie gewezen op de mogelijkheid zich bij BindDing aan te melden. Hier heeft zij een hele nieuwe groep mensen ontmoet met wie zij lief en leed deelt en waarop zij een beroep kan doen als dit nodig is. Zij hoeft het nu niet meer alleen te doen.

Sinds maart 2023 krijgen Cassie en haar 3 pubers een jaar lang iedere maand een boodschappentas aangeboden van een gezin, via het traject ‘Buurten met Boodschappen’ van Stichting Present. Zij heeft elke maand contact met dit gezin bij de overhandiging van de boodschappentas. Zij is hier ontzettend blij mee. Deze boodschappentas zorgt ervoor dat zij het naast de Voedselbank net iets ‘ruimer’ heeft en bijvoorbeeld een verjaardag kan vieren of een mooie taart kan maken.

“De begeleiding en het steunnetwerk van gelijkgestemden waren de omslag. Het opende een nieuwe wereld voor mij. Hierdoor werd ik geactiveerd en werd de drempel om de deur uit te stappen steeds lager. Ik voel mij weer gehoord en gezien. Ik tel weer mee!”

Informatie over de workshops vind je op deze pagina.

Locatie
Hogeschool Viaa, Assendorperdijk 11 te Zwolle

Kosten
Gratis

Accreditatiepunten
N.v.t.

Informatie
Enkele dagen voorafgaand dit event ontvang je nog nodige informatie via het door jouw opgegeven e-mailadres bij je aanmelding.