HBO Kennisbank

HomeInformatiebronnen | Dienstverlening | Mediatheek Viaa Online

 

Publiceren op de HBO Kennisbank

Viaa neemt met een groot aantal andere hogescholen deel aan de HBO Kennisbank. De HBO Kennisbank is een digitale opslagplaats van kennisproducten (afstudeerproducten, artikelen, papers, publicaties, onderwijsleermiddelen etc.) van een hogeschool. Het is een voor iedereen toegankelijk platform waarin kennis kan worden gedeeld en uitgewisseld.

Voordelen

  • informatie is voor iedereen snel en goedkoop beschikbaar
  • studenten, docenten en lectoren kunnen zich beter oriënteren en documenteren voor opdrachten en onderzoeken
  • de grote diversiteit aan materiaal maakt het eenvoudig om over de grens van het eigen vakgebied heen te kijken
  • publicaties verwerven gemakkelijker (inter)nationale bekendheid
  • uitwisseling van kennis tussen hogeschool en bedrijfs- en beroepsleven komt gemakkelijker tot stand.

Viaa doet mee met de HBO Kennisbank. Afstudeeronderzoeken van studenten worden op de HBO Kennisbank geplaatst als ze een beoordeling van zeven of hoger hebben gekregen. Ook publicaties van Viaa, van Academies, Lectoraten of individuele medewerkers kunnen op de HBO Kennisbank worden geplaatst. De managers van de Academies en de lectoren bepalen in dit geval of publicaties voldoende kwaliteit hebben om te worden geplaatst op de HBO Kennisbank en of de informatie gepubliceerd mag worden. De HBO Kennisbank fungeert op deze manier als etalage en visitekaartje van hogeschool Viaa.

Gang van zaken voor de student/de studenten

Naast de eventueel verplichte papieren exemplaren levert elke student een digitaal afstudeerproduct (of een gezamenlijk product bij meerdere studenten) in bij de afstudeercoördinator van de betreffende Academie. Dit gebeurt per mail in één PDF-bestand. Daarnaast is het verplicht een volledig ingevuld toestemmingsformulier in te leveren bij de afstudeercoördinator.

Kwaliteit

Alleen afstudeerproducten beoordeeld met een zeven of hoger komen in de HBO Kennisbank.

Plagiaat

Door middel van de plagiaatsoftware van Ephorus kunnen beoordelende begeleiders vaststellen of een afstudeeronderzoek op een geoorloofde manier gebruik maakt van bronnen. De volledige HBO Kennisbank wordt ook als databank door Ephorus gedetecteerd.

Auteursrechten

Het auteursrecht van afstudeeronderzoeken blijft liggen bij de auteur(s). Hogeschool Viaa vraagt alleen toestemming om het afstudeeronderzoek online te mogen publiceren. Wanneer de auteur op enig moment vraagt het afstudeeronderzoek uit de HBO Kennisbank te verwijderen, zal dit altijd direct worden gedaan door de Mediatheek.

Toestemming opdrachtgever/instelling

Op het in te leveren toestemmingsformulier geeft de student/de studenten aan of de opdrachtgever/instelling instemt met publicatie. Deze toestemming moet de student zelf halen bij de opdrachtgever. De instelling ondertekent mede het toestemmingsformulier en geeft daarmee toestemming tot publicatie op de HBO Kennisbank.

Niet alleen afstudeeronderzoeken

Op de HBO Kennisbank publiceert het Nederlandse HBO niet alleen afstudeerproducten. Ook andere kennisproducten kunnen een plaats krijgen, met name ook publicaties/artikelen van docenten en lectoren,onderwijsleermiddelen, papers, onderzoeksdata en op termijn ook beeld- en audio-bestanden.

Vragen?

Op de site http://www.hbo-kennisbank.nl zijn de publicaties en afstudeeronderzoeken te vinden. Voor verdere informatie is de Mediatheek het aanspreekpunt.