Raadplegen en lenen

HomeInformatiebronnen | Dienstverlening | Mediatheek Viaa Online

 

Medewerkers en studenten van Viaa zijn automatisch lid van de Mediatheek en kunnen materialen gebruiken en lenen op vertoon van hun Viaa-pas.

Uitleentermijn

De uitleentermijn is voor boeken standaard vier weken. Onderwijsmateriaal is ook te leen voor vier weken. De uitleentermijn van dvd´s, cd´s en tijdschriften is één week. Een aantal materialen is niet of beperkt uitleenbaar. Het gaat dan onder andere om daguitleen, de laatste aflevering van een tijdschrift, methoden en orthotheekmaterialen.

Voor externe leners, zoals basisscholen en alumni, gelden andere uitleentermijnen, zie Extern lidmaatschap.

Maximum aantal uitleningen

Een lener kan maximaal tien materialen tegelijkertijd op zijn pas lenen. Ook hier gelden andere regels voor externe leners, zie Extern lidmaatschap.

Reserveren

Uitgeleende materialen kunnen gereserveerd worden. De lener ontvangt een e-mailbericht wanneer een gereserveerde publicatie opgehaald kan worden. Wanneer de publicatie niet binnen één week is opgehaald, vervalt de reservering. Reserveren kan via de catalogus VSmart. Reserveren is gratis.

Verlengen

De uitleentermijn van een geleende publicatie kan worden verlengd, als deze niet door een andere lener is gereserveerd. Een publicatie kan maximaal drie keer worden verlengd via de catalogus VSmart. Verlengen is gratis.

Overschrijding van de uitleentermijn

Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete berekend. De hoogte van de boete is standaard € 0,20 per object per dag. Op de eerste dag dat de boeken te laat zijn, wordt geen boete berekend. Voor daguitleen geldt een boete van € 2,50 per object per dag. Bij de derde aanmaning wordt de lenerspas geblokkeerd. De lener kan pas weer lenen, als hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Wanneer een lener na een derde aanmaning nog niet gereageerd heeft, kan een factuur voor vergoeding van de publicatie(s) gestuurd worden. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de kostprijs van het materiaal, vermeerderd met administratiekosten en openstaande boetebedragen.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

De lener is aansprakelijk voor de geleende materialen. Bij verlies of beschadiging worden de kosten voor vervanging aan de lener in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de kostprijs van het materiaal, vermeerderd met administratiekosten.

Blokkeren van de pas

De volgende gebeurtenissen leiden tot blokkade van de lenerspas:

  • een boete staat langer dan 90 dagen open. Het maakt in dit geval niet uit hoe hoog de boete is
  • het openstaande bedrag als gevolg van een boete of openstaande factuur is hoger dan 10 euro
  • er is een derde herinnering verstuurd

In deze gevallen kan de lener contact opnemen met de mediatheek, via mail of telefonisch.