Associate degree Didactisch Educatief Professional

In de sector Kind en Educatie is veel vraag naar professionals die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen (0-12 jaar). Het panel geeft naar aanleiding van de accreditatie van de associate degree Didactisch Educatief Professional een positief advies aan de NVAO. De voorzitter geeft namens het panel terug dat dit een mooie, sterk uitgewerkte opleiding is; de beroepstaken zijn helder beschreven en sluiten nauw aan bij de landelijke ontwikkelingen.
De tweejarige opleiding zal vanaf 28 september 2022 van start gaan bij de Campus Kind en Educatie. Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa, Landstede MBO, mbo Menso Alting en Prokino vormen samen de Campus Kind en Educatie. Naast deze ad is er sinds 2016 al een succesvolle ad Pedagogisch Educatief Professional. Jaarlijks volgen ongeveer 200 studenten deze opleiding.

De associate degree Didactisch Educatief Professional van de Campus Kind en Educatie heeft een positief advies gekregen om door het NVAO geaccrediteerd te worden. Mariëlle Bouwman, projectleider van de Hogeschool Viaa namens de Campus vertelt: “Leren…. Altijd en overal, je bent nooit uitgeleerd. Leren doe je niet alleen. Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor kinderen! Hoe kun jij kinderen uitdagen om zich te ontwikkelen en ze hier goed bij begeleiden? Dat leer je tijdens de opleiding ad Didactisch Educatief Professional (DEP). In deze ad leer jij om een omgeving te creëren waar een kind zich thuis voelt en optimaal tot leren komt. Je bent bij uitstek toegerust om kinderen tot bloei en ontwikkeling te brengen door alle kennis en vaardigheden die je leert in deze opleiding.” Vanaf 28 september 2022 start de tweejarige opleiding Didactisch Educatief Professional.

Positief advies

Het panel geeft naar aanleiding van de accreditatie van de associate degree Didactisch Educatief Professional een positief advies aan de NVAO. De voorzitter van het panel geeft namens het panel terug: “Dit is een mooie, sterk uitgewerkte opleiding. De beroepstaken zijn helder beschreven en sluiten nauw aan bij de landelijke ontwikkelingen. Er is een sterke samenwerking gezien in de Campus Kind en Educatie en gekozen voor partners in zowel het basisonderwijs als de kinderdagopvang om deze opleiding vorm te geven. Verder waardeert het panel het duidelijk geformuleerde onderscheid met de associate degree Pedagogisch Educatief Professional. “Er is een heldere focus op didactiek waardoor de student-professional zich duidelijk kan onderscheiden ten opzichte van bijv. professionals met een pedagogische achtergrond. Bovendien vindt het panel het op maat kunnen begeleiden van de student in de PPO-lijn getuigen van de wil om aan te sluiten bij de leervragen en (werk)situatie van de student.”

Veel vraag naar professionals die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van kinderen

Bouwman: “In de sector Kind en Educatie is veel vraag naar professionals die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Jij ziet het kind als persoon, hebt kennis van didactiek en methodieken en kunt door vragen te stellen en het juiste aanbod te geven kinderen stimuleren een stap verder te zetten. In de 2-jarige ad DEP werk je 16 uur in de week in het onderwijs of de kinderopvang en ben je op woensdag op de opleiding. Wat je in de deeltijd opleiding leert, pas je toe in je praktijk.

Bij de ad Didactisch Educatief Professional leer je dus over leren, en hoe kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling.”

Ad opleiding in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld

Een associate degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs op niveau 5. In deze studie is de koppeling en afwisseling tussen theorie en praktijk een belangrijk kenmerk. Bouwman: “Er wordt kennis opgedaan binnen het vakgebied die je meteen toepast in je eigen praktijk. Ad-opleidingen ontwikkelen we dan ook in nauwe samenwerking met het werkveld.”

Leren domein overstijgend te werken binnen Campus Kind en Educatie

Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa, Landstede MBO, mbo Menso Alting en Prokino vormen samen de Campus Kind en Educatie. Vanuit de Campus ontwikkelen zij nieuwe opleidingen waar studenten worden opgeleid voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp/zorg. Studenten leren vanuit hun specifieke kennis en vaardigheden een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0-18 jaar waarbij ze leren om domein overstijgend of interprofessioneel te werken.