De POH- & PVH-opleiding van Hogeschool Viaa krijgt officiële niveaubepaling

We zijn blij, want het niveau van de opleidingen Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) en Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH) ingeschaald door het Nationaal Coördinatie Punt – Netherlands Qualification Framework (NCP-NLQF). Hierdoor hebben zij nu een, door het ministerie van OCW erkend, NLQF-niveau gekregen. Wat betekent dit? Lees hieronder verder!

Het NLQF-niveau zorgt ervoor dat we opleidingen qua niveau met elkaar kunnen vergelijken binnen Nederland, maar dit gebeurt ook internationaal. Het niveau van de POH-opleiding is ingeschaald op EQF-NLQF 5 en het niveau van de PVH-opleiding op EQF-NLQF 6. Dit houdt in dat het Nationaal Coördinatie Punt (NCP) objectief heeft vastgesteld dat het niveau van de post-initiële-opleidingen POH en PVH van Hogeschool Viaa vergelijkbaar is met het niveau van een Associate Degree (niveau 5) of een hbo-bachelor-opleiding (niveau 6).

Voor de cursisten die vanaf dit cursusjaar beginnen met de POH- of PVH-opleiding betekent dit dat op hun diploma het bijbehorende NLQF-niveau zal komen te staan.

NLFQ niveaubepaling POH en PVH

Er wordt binnen Hogeschool Viaa teruggekeken op een fijne samenwerking met verschillende collega’s van Hogeschool Viaa, met in het bijzonder Gerda Brummel, Ydelette van der Vis, Emma de Vries, Ineke Schelling, Roelien Ebbers en Dianne Sandink.

Klik hier voor meer informatie over de PVH
Klik hier voor meer informatie over de POH