Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)

De zorgtaken binnen de huisartsenzorg nemen de aankomende jaren toe. Wil jij medische en verpleegkundige handelingen van de huisarts overnemen? Help jij als praktijkverpleegkundige de kwaliteit in de huisartsenzorg hoog te houden? Dan is de post-hbo deeltijdopleiding Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) iets voor jou.

Klik hier voor meer Informatie over Praktijkondersteuner

Wat is een praktijkverpleegkundige?

Een praktijkverpleegkundige huisartsenzorg verleent in complexe en hoogcomplexe situaties zorg aan patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en astma en COPD.
Daarnaast is de PVH in staat de huisarts te ondersteunen bij oncologische zorg, de zorg voor ouderen en palliatieve zorg. Je wordt opgeleid om zorg te verlenen in situaties waarbij vaak sprake is van multimorbiditeit en waarin zorg op maat moet worden gegeven.

Wat doet een praktijkverpleegkundige?

De taken van een verpleegkundige in een huisartsenpraktijk zijn zeer divers.
Werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Anamnese
 • Uitvoeren lichamelijk onderzoek
 • Geven van voorlichting, instructie en educatie
 • Opstellen behandelplan
 • De huisarts ondersteunen bij oncologische zorg, palliatieve zorg en ouderenzorg.
 • Zorg verlenen waarbij sprake is van multimorbiditeit
 • Opstellen protocollen
 • Patiënten begeleiden en motiveren bij aanpassen levensstijl

Kernbegrippen uit Bachelor Nursing 2020 zoals evidence bases practice, klinisch redeneren en het ondersteunen bij zelfmanagement zijn een belangrijke basis. Tijdens de PVH-opleiding besteden we hier uitgebreid aandacht aan. Als PVH geef je educatie over aandoeningen en stel je behandelplannen voor de patiënten op. Aanpassing van de leefstijl is vaak een belangrijk onderdeel van deze behandeling. Een praktijkverpleegkundige ziet het als een uitdaging een patiënt hierin te motiveren en te begeleiden.

De opgestelde richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn hierbij je leidraad. PVH is een nieuwe functie. Dit maakt deze opleiding uitermate geschikt voor verpleegkundigen met visie.

Hierbij een kort fragment van een oud-student, waarom zij destijds voor het vak praktijkverpleegkundige heeft gekozen.

Toelating tot de opleiding praktijkverpleegkundige (PVH)

Je kunt worden toegelaten tot de PVH-opleiding als je voldoet aan de volgende eisen:

 • Diploma HBO-V of BN2020 diploma
 • BIG-registratie
 • Én je hebt een stageplek voor minimaal 8 uur per week

POH en PVH deeltijd - Animatie

Opbouw van de opleiding tot praktijkverpleegkundige (PVH)

De PVH-opleiding is integraal. Tijdens de opleiding werk je tegelijkertijd aan diverse vaardigheden waarvan de complexiteit toeneemt. De praktijkverpleegkundige opleiding is opgedeeld in een basisblok, een laagcomplex blok en een hoogcomplex blok. In deze blokken werk je aan competenties uit zowel BN2020, het POH 2017 competentieprofiel als het PVH 2018 competentieprofiel. Naast het volgen van deze blokken loop je stage. Je werkt tijdens intervisiebijeenkomsten aan persoonlijke ontwikkeling en een kwaliteitsverbetering in de praktijk van de huisarts.

De opleiding wordt jaarlijks geaccrediteerd door de beroepsverenigingen NVvPO en de V&VN/PVKPOH.

Studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding PHV bedraagt, inclusief stage en lesdagen, gemiddeld 20 uur per week.

Lesdagen

De inhoud van de lessen en onderwijsvormen zijn zeer afwisselend. Naast medische kennis over verschillende ziektebeelden, leer je ook het methodisch vorm geven van een consult, voorlichting en educatie. Ook management en organisatie, communicatieve vaardigheden en de samenwerking met andere disciplines in de eerste en tweede lijn komen aan bod.

De colleges worden gegeven in relatief grotere groepen. Daarnaast werk je ook in kleinere onderwijsgroepen of in intervisiegroepen van 3 à 4 personen. De opleiding tot praktijkverpleegkundige is kleinschalig. Hierdoor heb je korte lijnen met docenten en is onderwijs op maat mogelijk.

De opleiding zal starten in september 2022.

Stage

Naast het volgen van lessen loop je 8 uur per week stage in de huisartsenpraktijk. Hier pas je de opgedane kennis toe en oefen je praktische vaardigheden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage. Deze heb je gedurende de opleiding van september tot en met eind juni nodig. Het gaat om minimaal 40 weken van 8 uur per week. Tijdens deze stage is het belangrijk om patiëntenzorg te bieden op het gebied van astma en COPD, diabetes mellitus type 2 en cardiovasculair risicomanagement, ouderenzorg, oncologische (na)zorg en palliatieve zorg.

Voor de PVH-opleiding is begeleiding door een praktijkondersteuner met een afgeronde POH-opleiding en een verpleegkundige achtergrond (bij voorkeur hbo-v) van belang. In september start de opleiding en behoor je over een stageplek te beschikken. Mocht het niet lukken, neem dan contact op met het opleidingssecretariaat via onderstaande contactgegevens.

Na je opleiding

De vraag naar eerstelijnszorg, zoals praktijkverpleegkundigen neem toe. Hierdoor is de kans groot dat je na de opleiding een baan vindt. Het werk van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen blijft in ontwikkeling. Er worden veel nascholingen over diverse onderwerpen aangeboden, zodat het mogelijk is om je kennis op te frissen en aan te vullen.

Kosten en duur van de opleiding

De opleiding tot praktijkverpleegkundige duurt één cursusjaar. Voor 2022-2023 geldt dat de stage en de lessen op school begin september starten. De lessen worden gehouden op de woensdag tussen 10.15 uur en 20.00 uur.

De PVH-opleiding kosten bedragen € 6.300, voor één cursusjaar (prijswijzigingen onder voorbehoud). Het boekengeld bedraagt circa € 550.

Gebruik maken van het STAP-budget
De opleidingen POH en PVH en de cursus ouderenzorg van Hogeschool Viaa zijn in het STAP scholingsregister opgenomen. Het STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden gebruiken om een opleiding of cursus te volgen. Als je aan de voorwaarden voor het STAP-budget voldoet, is het mogelijk om na inschrijving bij één van onze opleidingen het STAP-budget van €1000 aan te vragen. Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode voor het STAP-budget. Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor één van onze opleidingen. Vind hier alle informatie over het STAP-budget.

Inschrijven

Inschrijven voor Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg? Vraag een inschrijfformulier bij studentenzaken via studentenzaken@viaa.nl. Je ontvangt dan ook informatie over de betaling van het verschuldigde cursusgeld.

Heb je nog vragen over de opleiding PVH?

Open dagen

Wil je meer weten over de POH, PVH of de cursus Ouderenzorg? Dan kun je terecht op: Meld je hier aan voor de open dagen.

 • Zaterdag 5 november 2022
 • Woensdag 25 januari 2023 (online)
 • Woensdag 5 april 2023
 • Woensdag 10 mei 2023
 • Woensdag 7 juni 2023 (online)

Contact

Of neem contact op met Connie Bakker, via onderstaande contactgegevens of kijk op de FAQ van onze POH & PVH opleiding. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van onze opleidingen en uitnodigingen ontvangen voor bijeenkomsten en cursussen, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.