Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg
Cursussen & trainingen

Niveau Niveau NLQF-6
Tijd Tijd 10 maanden
Locatie Locatie Zwolle
Taal Taal Nederlands

Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg

De zorgtaken binnen de huisartsenzorg nemen de aankomende jaren toe. Wil jij medisch-inhoudelijke taken en verpleegkundig handelen van de huisarts overnemen? Help jij als praktijkverpleegkundige de kwaliteit in de huisartsenzorg hoog te houden? Dan is de deeltijdopleiding Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) iets voor jou!

Wat is een praktijkverpleegkundige?

De praktijkverpleegkundige wordt vanwege de groeiende zorgvraag van patiënten door de huisarts ingezet om zorgtaken over te nemen. Een praktijkverpleegkundige moet protocoloverstijgend en autonoom kunnen werken, waarbij evidence-based practice een rol speelt, en hoogcomplexe zorg kunnen verlenen aan patiënten met chronische aandoeningen. Denk hierbij aan diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, astma en COPD. Daarnaast ondersteunt de praktijkverpleegkundige de huisarts, bijvoorbeeld bij oncologische zorg, zorg voor ouderen en palliatieve zorg.

Wat wil je weten?