Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg
Cursussen & trainingen

Niveau Niveau NLQF-6
Tijd Tijd 1 jaar
Locatie Locatie Zwolle
Taal Taal Nederlands

Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg

De zorgtaken binnen de huisartsenzorg nemen de aankomende jaren toe. Wil jij medische en verpleegkundige handelingen van de huisarts overnemen? Help jij als praktijkverpleegkundige de kwaliteit in de huisartsenzorg hoog te houden? Dan is de deeltijdopleiding Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) iets voor jou!

Wat is een praktijkverpleegkundige?

Een praktijkverpleegkundige huisartsenzorg verleent in complexe en hoogcomplexe situaties zorg aan patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en astma en COPD.

Daarnaast is de PVH in staat de huisarts te ondersteunen bij oncologische zorg, de zorg voor ouderen en palliatieve zorg. Je wordt opgeleid om zorg te verlenen in situaties waarbij vaak sprake is van multimorbiditeit en waarin zorg op maat moet worden gegeven.

Wat wil je weten?