Praktische informatie

Studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding PHV bedraagt, inclusief stage en lesdagen, gemiddeld 20 uur per week.

Lesdagen en duur van de opleiding

De opleiding tot praktijkverpleegkundige duurt één studiejaar. Voor schooljaar 2023-2024 zijn de stage en lessen op school begin september gestart. De lessen worden gehouden op de woensdag tussen 10.15 uur en 20.00 uur.
De opleiding zal volgend studiejaar starten in september 2024.

De colleges worden gegeven in relatief grotere groepen. Daarnaast werk je ook in kleinere onderwijsgroepen of in intervisiegroepen van 3 à 4 personen. De opleiding tot praktijkverpleegkundige is kleinschalig. Hierdoor heb je korte lijnen met docenten en is onderwijs op maat mogelijk.

Kosten

De PVH-opleiding kosten bedragen € 6.500, voor één studiejaar (prijswijzigingen onder voorbehoud). Het boekengeld bedraagt circa € 550.

Stage

Tijdens de opleiding PVH loop je 8 uur per week stage in de huisartsenpraktijk. Bij de start van de PVH opleiding behoor je over een stageplek te beschikken.

Deze stageplek heb je gedurende de opleiding van september tot en met eind juni nodig. Het gaat om minimaal 40 weken van 8 uur per week. Tijdens deze stage is het belangrijk om patiëntenzorg te bieden op het gebied van astma en COPD, diabetes mellitus type 2 en cardiovasculair risicomanagement, ouderenzorg, oncologische (na)zorg en palliatieve zorg.

Voor de PVH-opleiding is begeleiding door een praktijkondersteuner met een afgeronde POH-opleiding en een verpleegkundige achtergrond (bij voorkeur hbo-v) van belang.

Heb je geen stageplek? Neem dan contact met mij op, dan kijken we samen wat je kunt doen.

Inschrijven voor PVH

Aanmelden voor de deeltijdopleiding Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg? Schrijf je hier in.

Kwaliteit

Voor de deeltijdopleiding PVH wordt jaarlijks de accreditatie aangevraagd bij de beroepsverenigingen V&VN en de NVvPO.