Wat doet een praktijkverpleegkundige?

De taken van een verpleegkundige in een huisartsenpraktijk zijn zeer divers.
Werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Anamnese
  • Uitvoeren lichamelijk onderzoek
  • Geven van voorlichting, instructie en educatie
  • Opstellen behandelplan
  • De huisarts ondersteunen bij oncologische zorg, palliatieve zorg en ouderenzorg
  • Zorg verlenen waarbij sprake is van multimorbiditeit
  • Opstellen protocollen
  • Patiënten begeleiden en motiveren bij aanpassen levensstijl

Kernbegrippen uit Bachelor Nursing 2020 zoals evidence bases practice, klinisch redeneren en het ondersteunen bij zelfmanagement zijn een belangrijke basis. Tijdens de PVH-opleiding besteden we hier uitgebreid aandacht aan.
Als PVH geef je educatie over aandoeningen en stel je behandelplannen voor de patiënten op. Aanpassing van de leefstijl is vaak een belangrijk onderdeel van deze behandeling. Een praktijkverpleegkundige ziet het als een uitdaging een patiënt hierin te motiveren en te begeleiden.

De opgestelde richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn hierbij je leidraad. PVH is een nieuwe functie. Dit maakt deze opleiding uitermate geschikt voor verpleegkundigen met visie.