Praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH)

Wil jij persoonsgerichte zorg bieden aan mensen met chronische aandoeningen? En lijkt het je leuk om mensen te coachen en begeleiden bij hun leefstijl? Start met de deeltijdopleiding Praktijkondersteuner huisartsenzorg bij Hogeschool Viaa.

Klik hier voor meer Informatie over Praktijkverpleegkundige

Wat is een praktijkondersteuner?

Een praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij diverse zaken op het gebied van chronische zorg en neemt gedelegeerde inhoudelijke taken over. Denk hierbij aan zorgactiviteiten als voorlichting, behandeling en controle. Kwaliteitszorg en goede communicatieve vaardigheden spelen een belangrijke rol in je werkzaamheden.

Wat doet een praktijkondersteuner (POH)?

Het werk van een POH is veelzijdig en dynamisch. Taken van een praktijkondersteuner bestaan onder andere uit:

 • intakes en anamneses
 • houden van eigen spreekuur voor patiënten met chronische ziekten als diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, astma en COPD
 • ouderenzorg
 • patiënten voorzien van voorlichting en advies
 • behandelplan opstellen
 • medische handelingen en begeleiding
 • ambulante hulpverlening
 • integrale zorg bieden
 • patiënten doorverwijzen naar de huisarts of andere zorgverleners
 • contact onderhouden met andere hulpverleners
 • rapportages opstellen

Daarnaast controleer je patiënten op regelmatige basis en stel je waar nodig (in overleg met de huisarts) het behandelplan bij. Hierbij vormen de richtlijnen die opgesteld zijn door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) je leidraad. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de huisarts, doktersassistente, fysiotherapeut, diëtiste, apotheker en specialisten in de tweedelijn.

Als POH waarborg je de kwaliteit in de huisartsenpraktijk door middel van protocollering, integreren van landelijke richtlijnen in de eigen praktijk en het coachen van nieuwe medewerkers.

Toelating tot de opleiding tot praktijkondersteuner (POH)

Je kunt toegelaten worden tot de POH-opleiding als je beschikt over:

 • Diploma MBO-V
 • Diploma In-service verpleegkundige (A, B, Z) of
 • Een afgeronde hbo-opleiding Fysiotherapie of Diëtetiek
 • Een stageplek voor minimaal 8 uur per week

Beschik je over een andere afgeronde hbo-opleiding in de zorg? En bieden jouw opleiding en werkervaring voldoende voorbereiding? In sommige gevallen is het mogelijk na een intakegesprek toegelaten te worden tot de opleiding praktijkondersteuner.

Wist je dat de cursus Persoonsgerichte zorg in de eerste lijn van Hogeschool Viaa, een voortraject is om doorstroom naar de POH-opleiding mogelijk te maken voor doktersassistenten (mbo-4)?

POH en PVH deeltijd - Animatie

Opbouw van de opleiding

De opbouw van de opleiding praktijkondersteuner huisartsenzorg bestaat uit 4 modules die elkaar opvolgen. Tijdens deze modules komen onderwerpen aan bod als:

 • De functie van POH
 • Cardiovasculair Risicomanagement
 • Diabetes Mellitus type 2
 • Astma en COPD

Ook werk je aan de aanvullende competenties uit het POH 2017 competentieprofiel. Naast het volgen van deze modules loop je stage en werk je tijdens intervisiebijeenkomsten.

De opleiding wordt jaarlijks geaccrediteerd door de beroepsverenigingen NVvPO en de V&VN/PVKPOH.

Studiebelasting

De studiebelasting van de POH-opleiding bedraagt, inclusief stage en lesdagen, gemiddeld 20 uur per week.

Lesdagen

De lesinhoud en de onderwijsvormen van de POH-opleiding zijn divers. Tijdens de lessen komen onderwerpen aan bod die niet alleen betrekking hebben op medische kennis over verschillende ziektebeelden, maar ook over het methodisch vormgeven van een consult, voorlichting of educatie. Management, organisatie, communicatieve vaardigheden en de samenwerking met andere specialismen in de eerste en tweede lijn spelen ook een belangrijke rol. Je volgt colleges in groepsverband, maar werkt ook in kleinere onderwijsgroepen of in intervisiegroepen van 3 à 4 personen. De opleiding tot praktijkondersteuner is kleinschalig. Hierdoor heb je korte lijnen met de docent en is het geven van onderwijs op maat mogelijk.

De opleiding zal starten in september 2023.

Stage

Naast het volgen van lessen loop je per week 8 uur stage in een huisartsenpraktijk. Je leert hier om de theorie in de praktijk te brengen en oefent praktische vaardigheden. Zelf ben je verantwoordelijk voor het vinden van een stageplek. Deze heb je nodig gedurende de opleiding van september tot en met eind juni. Het gaat om minimaal 40 weken van 8 uur per week. Hierbij is het belangrijk dat je patiënten met astma, COPD, diabetes mellitus type 2 en cardiovasculair risicomanagement zorg biedt.

Het is voor deze opleiding van belang dat de praktijkondersteuner die jou begeleidt verstand heeft van de verschillende aandachtsgebieden en beschikt over een afgeronde POH-opleiding.

De stage maakt een belangrijk deel uit van de opleiding. Is het niet gelukt een stageplek te vinden? Neem dan contact op met het opleidingssecretariaat via onderstaande contactgegevens.

Na de opleiding

Na het afronden van de deeltijdopleiding POH ga je als praktijkondersteuner huisartsenzorg aan het werk. De vraag naar eerstelijnszorg neemt de komende jaren toe. De kans om een baan te vinden na je opleiding is daarom groot (UWV 2019). Hogeschool Viaa biedt diverse aanvullende cursussen, zoals Ouderenzorg, om je verder te specialiseren als praktijkondersteuner.

Kosten en duur van de opleiding

De opleiding tot praktijkondersteuner duurt één studiejaar. De stage en lessen gaan  begin september van start. Op woensdag tussen 10.15 uur en 20.00 uur worden de lessen gegeven.

De kosten voor de opleiding POH bedragen € 6.500 voor één studiejaar (prijswijzigingen onder voorbehoud). Het boekengeld bedraagt circa € 360.

Gebruik maken van het STAP-budget
De opleidingen POH en PVH en de cursus ouderenzorg van Hogeschool Viaa zijn in het STAP scholingsregister opgenomen. Het STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden gebruiken om een opleiding of cursus te volgen. Als je aan de voorwaarden voor het STAP-budget voldoet, is het mogelijk om na inschrijving bij één van onze opleidingen het STAP-budget van €1000 aan te vragen. Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode voor het STAP-budget. Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor één van onze opleidingen. Vind hier alle informatie over het STAP-budget.

Inschrijven

Inschrijven voor Praktijkondersteuner huisartsenzorg? Vraag een inschrijfformulier bij studentenzaken via studentenzaken@viaa.nl. Je ontvangt dan ook informatie over de betaling van het verschuldigde studiegeld.

Heb je nog vragen over de opleiding POH?

Open dagen

Wil je meer weten over de POH, PVH of de cursus Ouderenzorg? Dan kun je terecht op: Meld je hier aan voor de open dagen.

Contact

Of neem contact op met Connie Bakker, via onderstaande contactgegevens of kijk op de FAQ van onze POH & PVH opleiding. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van onze opleidingen en uitnodigingen ontvangen voor bijeenkomsten en cursussen, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.