Diploma uitreiking Basisbekwame Schoolleiders

Op dinsdag 19 september jl. waren zo’n 40 mensen getuige van de feestelijke diplomering van 10 schoolleiders voor de opleiding Schoolleider Basisbekwaam van Penta Nova. De opleiding en de diplomering vonden plaats op hogeschool Viaa in Zwolle.

In het afgelopen jaar hebben deze schoolleiders hun kennis, vaardigheden en inzicht verdiept in het complexe vak van schoolleider. Als leidinggevende dragen zij verantwoordelijkheid voor de veiligheid, het leerklimaat, het professionele werkklimaat en de resultaten van de school. De continuering en ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie vraagt allerlei routines en vaardigheden als schoolleider en als persoon. Deze stonden centraal in de opleiding en zijn op basis van theorie, eigen onderzoek en uitwisseling van praktijkervaringen verkend en aangepakt.

Het was een boeiend en enerverend jaar. De sfeer in de groep was goed. Er is in de colleges, in de leerkringen en als criticals friends in tweetallen goed samen gewerkt. Het resultaat mag er zijn!

Meer weten over de opleiding Schoolleider Basisbekwaam en Vakbekwaam? Kijk op www.pentanova.nl of leg contact met de kerndocent voor Zwolle: Marco van der Zwaard m.vanderzwaard@viaa.nl