Diploma uitreiking Vakbekwame Schoolleiders

Op 4 juli waren ruim 60 mensen getuige van de feestelijke diplomering van 14 schoolleiders voor de opleiding Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova. De opleiding en de diplomering vonden plaats op hogeschool Viaa in Zwolle.

In het afgelopen jaar hebben deze schoolleiders hun kennis, vaardigheden en inzicht verdiept in het complexe vak van schoolleider. Als leidinggevende hebben zij een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid, het leerklimaat, het professionele werkklimaat en de resultaten van de school. De continuering en ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie brengt allerlei dilemma’s met zich mee. Deze stonden centraal in de opleiding en zijn op basis van theorie, eigen onderzoek en uitwisseling van praktijkervaringen verkend en aangepakt.

Het was een boeiend en enerverend jaar. De sfeer in de groep was goed. Er is in de colleges, in de leerkringen en als criticals friends in tweetallen goed samen gewerkt. Het resultaat mag er zijn!

Meer weten over de opleiding Schoolleider Basisbekwaam en Vakbekwaam? Kijk op www.pentanova.nl of leg contact met de kerndocent voor Zwolle: Marco van der Zwaard m.vanderzwaard@viaa.nl

Aanmelden voor Zwolle is nog mogelijk via de website van Penta Nova. Er zijn plaatsen beschikbaar in de groep. Wees er wel snel bij.