Diplomering opleiding Middenmanagement

Waardering in opleiding voor verbinding tussen praktijk en theorie

Woensdag 27 juni vond de diplomering plaats van de opleiding Middenmanagement van Penta Nova op de locatie van Hogeschool Viaa.

18 studenten kregen hun diploma van deze post-hbo opleiding en daar werd een feestje van gemaakt.

De studenten zijn veelal al aan het werk als teamleider of coordinator in het voortgezet of primair onderwijs.

Ze waren positief over de mooie verbinding tussen de eigen ontwikkeling als onderwijskundig leider, de eigen organisatie en de theorie.

Volgend jaar start eind augustus een nieuwe opleiding Middenmanagement in Zwolle en op andere locaties. Kijk voor meer informatie op https://www.pentanova.nl/