Eerste ketenstage van Viaa en Windesheim is succesvol

De eerste studenten van Viaa en Windesheim die een ketenstage hebben gevolgd, hebben dit onlangs succesvol afgerond.

Normaal gesproken lopen studenten twintig weken stage op één plek. Een ketenstage bestaat uit twintig weken stage op twee plaatsen in verschillende werkvelden. De aanleiding voor deze nieuwe stagevorm is de verandering in het werkveld en de taakdifferentiatie.

Naast het lopen van de stage hebben de studenten ook gewerkt aan een overstijgend thema, hechting. Dit resulteerde in een onderzoek naar de samenwerking tussen de verschillende organisaties op dit vlak en twee EBP artikelen. Een bijkomend voordeel van dit onderzoek is dat de verschillende werkvelden ook dichter bij elkaar zijn gekomen.

Bij de ketenstage ligt de nadruk minder op meedraaien en aan het einde van de stage zo goed mogelijk een consult draaien. Het gaat veel meer over het ontwikkelen van een brede blik en het leren samenwerken met andere disciplines. Tegelijkertijd is het doel dat niet alleen studenten iets aan deze nieuwe vorm van stage hebben, maar ook het werkveld.