Interprofessioneel werken met Jeugd

Wie met jeugdigen werkt, werkt met alle relaties die er voor hen toe doen. Dat is het motto van de nieuwe Master Interprofessioneel Werken met Jeugd (MIJ) van Hogeschool Viaa. De master start in september 2019 en is bedoeld voor hbo-opgeleide medewerkers in zorg, welzijn en onderwijs.

Actuele ontwikkelingen in het jeugddomein vragen steeds meer om interprofessionele samenwerking. De Jeugdwet, het Passend onderwijs, de Participatiewet en de Wmo geven nieuwe kaders voor deze interprofessionele samenwerking. Dat was voor ons de aanleiding om te starten met een master over interprofessioneel werken”, vertelt Tanja van der Vinne, docent bij Viaa en een van de ontwikkelaars van MIJ. 

Tanja is zelf werkzaam geweest als orthopedagoog en heeft de knelpunten in de zorg aan jeugdigen daar zelf gezien. “Als je wilt innoveren in de hulp aan jeugdigen, dan moet je het echt met elkaar doen.” 

Integrale aanpak

Samen met haar collega Els Bos-de Groot heeft Tanja in 2015 een masterclass over domeinoverstijgend samenwerken georganiseerd. Daarna is een minor Interprofessioneel werken ontwikkeld voor studenten van Social Work, Verpleegkunde en Pabo. Deze minor was de voorloper van de master.

In deze minor moeten de studenten van de verschillende opleidingen samen werken aan een praktijkvraagstuk in het jeugddomein. Studenten leren om hun vakkennis bespreekbaar te maken en te verbinden aan die van anderen. Ze leren om ruimte te geven aan meerdere perspectieven. Samen moeten ze dan in het belang van de jeugdige op zoek naar een integrale aanpak.”  

Semesters

Naar aanleiding van deze minor én de vraag vanuit de praktijk om meer samen te werken, ontstond het idee om een master te ontwikkelen. “We hebben eerst het werkveld benaderd met de vraag of er behoefte was aan een master over interprofessioneel werken met jeugd. Uit het werkveldonderzoek kwam naar voren dat hier zeker behoefte aan is”, legt Tanja uit. 

De tweejarige master bestaat uit vier semesters. Het eerste semester start met het positioneren van jezelf als professional. “Het is dus belangrijk dat je al enige ervaring in het werkveld hebt.Deze positionering van de eigen professionele identiteit vormt tevens de basis voor het aangaan van verbindingen met jeugdigen, ouders en professionals.

In het tweede semester staat het verbinden tussen professionals en met jeugdigen en ouders centraal. “Het gaat om alle verbindingen die nodig zijn voor het bevorderen van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende leefgebieden.”  

Verbinding met andere domeinen

De verbinding met jeugdigen, ouders en professionals uit andere domeinen speelt een belangrijke rol om te komen tot transformatie en innovatie, de thema’s die centraal staan in het derde en vierde semester. “Het gaat om een veranderingsproces bij de jeugdige en zijn netwerk en om een transformatie bij de professionals en hun organisaties. 

Tanja benadrukt dat interprofessioneel werken niet een doel op zich is. “Interprofessioneel werken is een doeltreffend middel om vorm te geven aan een geïntegreerde en vernieuwende aanpak die tegemoet komt aan de behoefte van jeugdigen en alle relaties die er voor hen toe doen.” 

Dit artikel komt uit het Viaa Magazine dat eind deze week verschijnt. Wilt u ook een magazine ontvangen? Stuur dan een mail naar info@viaa.nl.