Innovatieve ketenstage Jeugdgezondheidszorg

Twee hbo Verpleegkundestudenten van Hogeschool Viaa en twee hbo Verpleegkundestudenten van Hogeschool Windesheim lopen sinds deze week een innovatieve ketenstage in de jeugdgezondheidszorg. Het is voor het eerst dat studenten van beide hogescholen gezamenlijk stagelopen.

Het innovatieve karakter van de stage zit in de opzet van de stage. Normaal gesproken lopen stagiaires twintig weken stage op één plek. Binnen de nieuwe ketenstage krijgen de studenten de mogelijkheid om ervaring op te doen bij zowel de jeugdgezondheidszorg als bij een jeugd- en gezinsteam. Daarnaast werken alle studenten, samen met professionals uit het werkveld, aan een domein overstijgend vraagstuk.

Veranderingen werk verpleegkundige

De opzet voor een dergelijke stage is voortgekomen uit gesprekken tussen contactpersonen van Icare JGZ, Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim. Zij zien dat sinds de stelselwijzing in 2015 het werk van de jeugdverpleegkundige veranderd is. Door de veranderingen is het werk van de verpleegkundige verzwaard en dit leidde regelmatig tot onvoldoendes tijdens stages.

Om deze trend tegen te gaan en het vak aantrekkelijk te houden voor toekomstige verpleegkundigen is nagedacht over een nieuwe opzet. Dit resulteerde in de opzet van een ketenstage. In deze aanpak staat de transfer van kennis en ervaringen centraal, evenals ‘domein overstijgende’ beeldvorming. Door het stagelopen op de twee stageplekken en het uitvoeren van een onderzoek naar een actueel vraagstuk tussen de jeugdgezondheidszorg en de jeugd- en gezinsteams wordt geprobeerd dit te bereiken.

Unieke stage

De stage is spannend voor studenten, professionals en de betrokken instellingen. Willy Brink, beleidsadviseur bij Icare JGZ: “Wat mij betreft is het eerste doel van de stage al behaald. We zijn in staat geweest om met verschillende partijen deze unieke stage neer te zetten.”

Om de start van de stage te markeren is eind vorig jaar een kick-off geweest. Tijdens dit samenzijn hebben betrokkenen de ontwikkelingen in de sector gedeeld en hebben studenten en begeleiders elkaar ontmoet.

Nicole Janmaat (stagecontactpersoon Windesheim) en Wichert Trip (stagecontactpersoon Viaa) hopen dat deze vorm van stagelopen aansluit bij de ontwikkelingen van het vak en dat het helpt om een beeld te vormen van het beroep van jeugdverpleegkundige. Tegelijkertijd hopen alle partijen dat de nieuwe vorm het werkveld en scholen nader tot elkaar brengt.

Gerelateerde opleidingen