Pilot ketenstage JGZ krijgt vervolg

Vier studenten van Hogeschool Viaa en Windesheim uit Zwolle hebben als pilot het afgelopen half jaar een ketenstage gelopen in de jeugdgezondheidszorg.

Deze innovatieve ketenstage is een samenwerking tussen de hogescholen en Icare JGZ. Alle partijen zijn zeer positief over deze nieuwe vorm van stagelopen. De ketenstage wordt daarom volgend jaar weer aangeboden,

Tijdens de ketenstage kregen de studenten de mogelijkheid om ervaring op te doen bij zowel de jeugdgezondheidszorg als bij de jeugdhulp (JGT Lelystad en CJG Ermelo). Samen hebben de studenten gewerkt aan verschillende producten, waarbij het thema hechting centraal stond.

Meerwaarde studenten en werkveld

De pilot heeft aangetoond dat een ketenstage voor zowel het werkveld als voor de studenten een belangrijke meerwaarde biedt. De studenten zijn een verbindende factor, omdat ze op meerdere plekken zien hoe de samenwerking verloopt en hoe deze te verbeteren is. Hierop kunnen ze dan een terugkoppeling geven.

Voor de studenten zelf biedt de ketenstage een mooie kans om een bredere kijk op het werkveld te krijgen, ervaring op te doen in alle schakels van de zorgketen en te ervaren hoe het is om multidisciplinair te werken. Dat past heel mooi bij de veranderende rol van de jeugdverpleegkundige, die steeds meer een spilfunctie krijgt in de publieke zorg voor jeugd.

Vervolg ketenstage

Deze eerste, succesvol verlopen ketenstage in de JGZ krijgt zeker een vervolg in het nieuwe schooljaar. De vier deelnemende studenten maakten hiervoor al een competentieprofiel/vacature. Hierbij wordt gezocht naar studenten die een kindgerichte minor gevolgd hebben, ervaring in de jeugdgezondheidzorg of affiniteit met de JGZ. Van deze studenten wordt verwacht dat zij kunnen omgaan met onzekerheden, flexibiliteit hebben en een ondernemende en innovatieve houding.