Scriptieprijs voor ‘Bezielde professionaliteit van verpleegkundigen’

Het afstudeerproject ‘Bezielde professionaliteit van verpleegkundigen’ is als beste van alle afstudeerprojecten van het afgelopen half jaar van de opleiding Verpleegkunde beoordeeld en heeft daarom de scriptieprijs gewonnen. Het afstudeerproject is uitgevoerd door verpleegkundestudenten Petra de Wit-te Rietstap , Inge Kleinleugenmors en Anita van der Vegte-Westerink. Zij hebben als prijs een certificaat en een Viaa-verpleegstershorloge ontvangen.

De drie studenten hebben onderzoek gedaan naar de ervaring van bezieling van verpleegkundigen uit diverse werkvelden. Uit het Nationaal Welzijnsonderzoek in de zorg (2014) blijkt namelijk dat de bezieling bij zorgprofessionals onder druk staat. Dit wordt met name veroorzaakt door administratieve rompslomp als gevolg van toegenomen regels en bemoeienis van onder andere overheden, toezichthouders en zorgverzekeraars. Verpleegkundigen zijn niet meegenomen in het nationale onderzoek en de vraag is hoe verpleegkundigen bezieling ervaren en welke factoren daarbij een rol spelen. De verpleegkundige als bezielde professional is van groot belang om kwaliteit van zorg te kunnen bieden en als professional werkplezier te behouden.

Onderzoek

Het doel van het onderzoek was om persoonlijke ervaringen van bezieling binnen de professionaliteit van verpleegkundigen inzichtelijk te maken. Uit het onderzoek blijkt dat verpleegkundigen het begrip bezieling verschillend beschrijven en dat het een breed begrip is. Wel is de conclusie dat verpleegkundigen bezielde professionals zijn. Ze willen vanuit hun bezieling mensgerichte zorg verlenen en hebben hart voor de cliënt. Er zijn echter diverse factoren die een negatieve invloed op de bezieling hebben, waardoor de bezieling onder druk komt te staan.

De bezieling van verpleegkundigen is één van de thema’s waarnaar het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa onderzoek doet. De uitkomsten van dit onderzoek zullen dan ook worden gebruikt om vervolgonderzoek te doen in het kader van mensgerichte zorg en het thema ‘Bezielde Professionaliteit’.

Gerelateerde opleidingen