Cursus Ouderenzorg in de eerste lijn

Je werkt veel met ouderen, maar bij een ‘niet-pluis gevoel’ beschik je vaak niet over de juiste instrumenten om dit gevoel te onderbouwen. Bij de cursus Ouderenzorg in de eerste lijn krijg je de handvatten om samen met ouderen naar de zorg te kijken die ze nodig hebben.

Met name bij ouderen met complexe problematiek speelt het goed in kaart brengen van de gehele situatie een cruciale rol. Overzicht, proactief, signaleren en begeleiden zijn sleutelwoorden om de zorg voor ouderen efficiënt te organiseren en coördineren. De cursus Ouderenzorg in de eerste lijn geeft u meer zicht op de rol die je als zorgverlener kunt vervullen voor de oudere patiënt.

Inhoud van de cursus

De cursus Ouderenzorg in de eerste lijn richt zich op drie thema’s. Hieronder een overzicht van de thema’s en bijbehorende onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus.

De oudere als klant

Je krijgt inzicht in het overheidsbeleid en het zorgaanbod in vele maten en vormen. Je ontwikkelt een visie op zorg en hulpverlening. Daarnaast behandelen we praktische zaken rond indicatiestelling, dagbesteding, de rol van de zorgbemiddelaars en de rol van WMO-consulent.

Kwetsbaarheid en kracht bij ouderen

Er wordt aandacht geschonken aan de normale veroudering bij mensen, de functionele beperkingen en psychische aandoeningen. Bij de zorg rondom ouderen kunnen gedrags- en geheugenproblematiek een grote rol spelen, vandaar dat dit en lichamelijke en psychische gezondheid een grote rol spelen in deze cursus. Daarnaast wordt er onder andere aandacht gegeven aan: emotioneel welbevinden, communicatie en sociale contacten, signalering en proactieve zorg en seksualiteit en intimiteit.

Passende zorg bieden

Het is belangrijk om passende zorg te bieden, daarom wordt er in deze cursus aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen zoals: ouderenmishandeling, ouderen met een migratieachtergrond, mantelzorgondersteuning, verslavingsproblematiek en levenseindeproblematiek.

Verhalen uit de praktijk

Uitgangspunten

De cursus Ouderenzorg in de eerste lijn neemt als uitgangspunten het boek Protocollaire ouderenzorg van het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (2017) ten aanzien van complexe ouderenzorg.

Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat Zorg voor ouderen in de eerste lijn van Viaa.

Voor deze cursus wordt bij voldoende aanmeldingen accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Aanvullende informatie

Data

De cursus Ouderenzorg in de eerste lijn omvat vier lesdagen. De lesdagen duren van circa 10.00 uur tot circa 18.00 uur.

De cursus zal in het najaar van 2024 weer starten op de volgende (maan)dagen:

  • 14 oktober
  • 4 november
  • 18 november
  • 9 december

Over hoe de cursus gegeven zal worden, online of op Hogeschool Viaa, volgt nog nadere informatie.

Voor de lesdagen gaan de cursisten daadwerkelijk in gesprek met ouderen om professionele vaardigheden te oefenen.

Studiebelasting en kosten

De studiebelasting voor de gehele cursus ligt rond de 80 uur in totaal (exclusief de lesdagen).

De kosten van de cursus zijn € 1.200 (inclusief studiemateriaal). De cursusprijs is per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan.

Een in-company traject/training behoort tot de mogelijkheden, als je hier interesse voor hebt kun je contact met ons opnemen.

Toelating en inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dien je in het bezit te zijn van:

  • een afgeronde opleiding Praktijkondersteuner of
  • een afgeronde mbo-v of hbo-vooropleiding.

Heb je een andere vooropleiding? Neem contact op met Connie Bakker over de instroommogelijkheden.

Tevens dien je in het bezit te zijn van een werkplek hebben waar huisbezoeken (thuis of in een verzorgingshuis) aan ouderen kunnen worden gepland om te oefenen met een geriatrisch assessment.

Je kunt een inschrijfformulier aanvragen via studentenzaken@viaa.nl. Wees er snel bij, want per cursus is er maar ruimte voor maximaal 20 deelnemers.

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten over de cursus Ouderenzorg in de eerste lijn? Kom bij ons langs op een open dag! Meld je hier aan voor de open dagen.

Heb je nog vragen over de cursus of over het aanmelden of heb je interesse in een cursus op maat? Neem dan contact op met het secretariaat van de training.