Cursus Ouderenzorg

Je werkt veel met ouderen, maar bij een ‘niet-pluis gevoel’ beschik je vaak niet over de juiste instrumenten om dit gevoel te onderbouwen. Bij de cursus ‘Ouderenzorg in de eerste lijn’ krijg je de handvatten om samen met ouderen naar de zorg te kijken die ze nodig hebben.

Met name bij ouderen met complexe problematiek speelt het goed in kaart brengen van de gehele situatie een cruciale rol. Overzicht, proactief, signaleren en begeleiden zijn sleutelwoorden om de zorg voor ouderen efficiënt te organiseren en coördineren. De cursus ‘Ouderenzorg in de eerste lijn’ geeft u meer zicht op de rol die je als zorgverlener kunt vervullen voor de oudere patiënt.

Inhoud van de cursus

De cursus ouderenzorg richt zich op drie thema’s. Hieronder een overzicht van de thema’s en bijbehorende onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus.

De oudere als klant

 • Overheidsbeleid, zorgaanbod in vele maten en vormen, visie op zorg en hulpverlening
 • Praktische zaken rond indicatiestelling, dagbesteding, rol van de zorgbemiddelaars en rol van WMO consulent

Kwetsbaarheid en kracht bij ouderen

 • Normale veroudering
 • Functionele beperkingen en psychische aandoeningen
 • Gedrags- en geheugenproblematiek
 • Lichamelijke en psychische gezondheid, emotioneel welbevinden, communicatie en sociale contacten, zelfredzaamheid, zingeving en spiritualiteit, signalering en pro-actieve zorg
 • Relaties, seksualiteit en intimiteit, acceptatie, sociale isolatie en zorgmijding

Passende zorg bieden

 • Medicatiecheck
 • Ouderenmishandeling
 • Valpreventie
 • Ouderen met een niet-westerse achtergrond
 • Mantelzorgondersteuning
 • Verslavingsproblematiek
 • Zingevings- en levensvragen
 • Palliatieve zorg
 • Levenseindeproblematiek

Uitgangspunten

De cursus ‘Ouderenzorg in de eerste lijn’ neemt als uitgangspunten het boek protocollaire ouderenzorg van het Nederlands Huisartsen Genootschap en de competenties en eindtermen praktijkondersteuner (2017) ten aanzien van complexe ouderenzorg.

Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat ‘Zorg voor ouderen in de eerste lijn’ van Viaa.

Voor deze cursus wordt bij voldoende aanmeldingen accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Aanvullende informatie

De cursus ‘Ouderenzorg in de eerste lijn’ omvat vier lesdagen. De lesdagen duren van circa 10.00 uur tot circa 18.00 uur.

De nieuwe cursus is gepland op 10 en 31 oktober, 28 november en 12 december 2022.  Over hoe de cursus gegeven zal worden, online of op Hogeschool Viaa, volgt nog nadere informatie.

Tijdens de lesdagen gaan de cursisten daadwerkelijk in gesprek met ouderen om professionele vaardigheden te oefenen.

De studiebelasting voor de gehele cursus ligt rond de 80 uur in totaal (exclusief de lesdagen).

De kosten van de cursus zijn € 1.200 (inclusief studiemateriaal). De cursusprijs is per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan.

Gebruik maken van het STAP-budget
De opleidingen POH en PVH en de cursus ouderenzorg van Hogeschool Viaa zijn in het STAP scholingsregister opgenomen. Het STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden gebruiken om een opleiding of cursus te volgen. Als je aan de voorwaarden voor het STAP-budget voldoet, is het mogelijk om na inschrijving bij één van onze opleidingen het STAP-budget van €1000 aan te vragen. Het eerstvolgende aanvraagmoment start op vrijdag 1 juli 2022 om 10:00 uur. Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor één van onze opleidingen. Vind hier alle informatie over het STAP-budget.

Ook behoort een in-company traject/training tot de mogelijkheden, als je hier interesse voor hebt kun je contact met ons opnemen.

Om deel te kunnen nemen dien je in het bezit te zijn van een afgeronde opleiding Praktijkondersteuner of een afgeronde mbo-v of hbo-vooropleiding. Met een andere vooropleiding kom je helaas niet in aanmerking voor deze cursus. Tevens dien je in het bezit te zijn van een werkplek hebben waar huisbezoeken (thuis of in een verzorgingshuis) aan ouderen kunnen worden gepland om te oefenen met een geriatrisch assessment.

Je kunt een inschrijfformulier aanvragen via studentenzaken@viaa.nl.
Per cursus is er ruimte voor maximaal 20 deelnemers.

Heb je nog vragen?

Open dagen

Wil je meer weten over de POH, PVH of de cursus Ouderenzorg? Dan kun je terecht op: Meld je hier aan voor de open dagen.

 • Zaterdag 5 november 2022
 • Woensdag 25 januari 2023 (online)
 • Woensdag 5 april 2023
 • Woensdag 10 mei 2023
 • Woensdag 7 juni 2023 (online)

Contact

Heb je nog vragen over de cursus of over het aanmelden of heb je interesse in een cursus op maat? Neem dan contact op met het secretariaat van de training.