Expertise externe vertrouwenspersoon

Hogeschool Viaa heeft een team van Externe Vertrouwenspersonen, dat zich actief inzet buiten de muren van de hogeschool om Sociale Veiligheid te versterken in allerlei organisaties.

Zo maken bijvoorbeeld heel wat scholen gebruik van onze diensten. Maar ook jouw organisatie komen we graag ondersteunen in dit belangrijke aspect van de organisatie waar je werkt.

Missie

Onze missie als externe vertrouwenspersonen is: ieder mens komt het beste tot bloei in een sociaal veilige omgeving. Daaraan willen wij graag een bijdrage leveren. Concreet geven we dat handen en voeten via de volgende activiteiten:

  • Wij geloven in  preventie: Tijdens bijscholingen van een team van Interne Vertrouwenspersonen zoeken we iedere keer met het team naar (nieuwe) mogelijkheden om de sociale veiligheid in de organisatie te vergroten.
  • Wij streven naar herstel: bij conflicten en situaties van geschonden vertrouwen, proberen we via gesprekken de ‘partijen’ met elkaar aan tafel te krijgen. Onze inzet is om – via oprechte aandacht voor de zorg en pijn rond het probleem – tot de-escalatie te komen.

Deskundige vertrouwenspersonen

Onze externe vertrouwenspersonen zijn geschoold en blijven via studie en intervisie werken aan hun expertise. Er is inmiddels veel ervaring in huis, die tijdens intervisiemomenten in ons team het overleg ten goede komt. Ons team is een mix van mannen en vrouwen. Er kan dus een beroep gedaan worden op meerdere mensen én gekozen worden op grond van sekse.

Wil je meer weten?

Wil je weten wat de externe vertrouwenspersoon kan betekenen voor jouw organisatie en wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Je kunt bellen naar 038 –  425 55 42 of mailen naar vertrouwenspersoon@viaa.nl voor meer algemene informatie.

Wil je rechtstreeks contact met een vertrouwenspersoon? Bel dan naar 06 – 24 32 16 61.