Godsdienstleraar deeltijd

Als godsdienstleraar open je ogen. Je vertelt verhalen, stelt vragen en laat leerlingen zien dat iedereen anders tegen het geloof aankijkt. Dat geldt op straat, in de supermarkt en tijdens sport, maar zelfs ook binnen de klas. Door het gesprek aan te gaan, leren leerlingen zich open te stellen voor verschillende normen, waarden en denkwijzen. Een prachtige rol, want zo draag je bij aan een samenleving waarin jong en oud elkaar met respect behandelt.

Hogeschool Viaa leidt jou op tot een innovatieve, onderzoekende en creatieve godsdienstleraar die op elk type middelbare school aan de slag kan. Je verdiept je in de Bijbel, de kerk, de maatschappij, andere godsdiensten en filosofie. Ook werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. Want pas als je jezelf goed kent, kun je vol vertrouwen lesgeven. Wat de opleiding Godsdienstleraar bijzonder maakt, zijn de kleine klassen. Hierdoor ontstaat snel interactie; een aspect dat in vrijwel iedere godsdienstles een grote rol speelt. Hoe meer ervaring je ermee hebt, hoe beter!

Ontbijten met...

Ontbijten met Albert Verbaan

Tijdens je opleiding

Jaar 1

Het eerste jaar heeft een oriënterend karakter en wordt gekenmerkt door vier leerlijnen. De eerste leerlijn is Praktijk en innovatie, waarbij je het werkveld verkent. Methodiek staat in het teken van de sociale kant, zoals groepsdynamica, gespreksvaardigheden en improviseren. Bij het onderdeel Beroepshouding werk je aan je persoonlijke ontwikkeling, zodat je zelfverzekerd kunt lesgeven. Theorie en visie gaat vooral in op jouw kennis van de Bijbel, de mens, de samenleving, de kerk en over hoe je God ter sprake brengt. Studenten van de opleiding GPW volgen hetzelfde programma, enige verschil is dat jouw eerste stage op een middelbare school plaatsvindt.

Jaar 2

Lesgeven leer je niet uit een boekje. Daarom loop je in het tweede jaar een uitgebreide stage, waarbij je kennismaakt met alle aspecten binnen het voortgezet onderwijs. Je bereidt lessen voor, staat voor de klas en begeleidt leerlingen. Deze werkzaamheden worden gekoppeld aan de vier leerlijnen, zodat je je op verschillende vlakken binnen het onderwijs steeds verder in jouw vak als godsdienstleraar verdiept.

Jaar 3

In jaar drie loop je twaalf uur per week stage bij een middelbare school in binnen- of buitenland. Tijdens de stage doe je een onderzoek waarmee je jouw opdrachtgever verder helpt. Daarnaast volg je modules als Ethiek, Jongerencultuur en Oude en Nieuwe Testament.

Jaar 4

In het laatste jaar verrijk je je cv door je te specialiseren met een theologische verdiepingsminor. Je kunt ook een minor op een andere hogeschool in binnen- of buitenland volgen. Aan het eind van de opleiding schrijf je een persoonlijk beroepsprofiel, waarin je alles wat je hebt geleerd samenbrengt en jezelf presenteert als godsdienstleraar met een tweedegraads bevoegdheid. Een mooie opstap naar de beroepspraktijk!

Download de deeltijdfolder

Na je opleiding

Na de opleiding ben je bevoegd om op elk type middelbare school als godsdienstleraar voor de klas te staan. Je mag lesgeven op het vmbo en aan de eerste drie klassen van de havo en het vwo. Ook kun je aan de slag in het beroepsonderwijs en praktijkonderwijs. Wil je op alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs werken? Dan kun je ervoor kiezen om een opleiding tot eerstegraads docent te volgen. Daarnaast is het binnen Hogeschool Viaa mogelijk om je theologische horizon te verbreden en in een jaar tijd je GPW-diploma te behalen. Een waardevolle toevoeging, zeker wanneer je wilt aansluiten bij bijvoorbeeld een leerlingenhulpteam of studentenpastoraat.

Praktische informatie

Je hebt een havo- of vwo-diploma nodig om de opleiding Godsdienstleraar te volgen. Ook kun je instromen vanuit een mbo-opleiding niveau 4. Voldoe je niet aan deze toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je het toelatingsexamen doen. Maar is jouw gemiddelde eindcijfer op de havo een 8, beschik je over een vwo-diploma of heb je pabo of een tweedegraads lerarenopleiding gedaan? Dan kun je de opleiding versneld doen. Wanneer je al werkt als Godsdienstleraar en je officiële bevoegdheid wilt behalen, dan mag je jouw werkplek als stageplek inzetten.

Lees meer over het toelatingsexamen

Contact

Heb je nog vragen over de opleiding Godsdienstleraar? Neem dan contact op Henriët Homminga.

Meer informatie