Master Interprofessioneel werken met Jeugd

In oktober 2019 is Hogeschool Viaa gestart met de master Interprofessioneel werken met Jeugd (MIJ).

De interprofessionele samenwerking binnen onderwijs, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg wordt steeds belangrijker. Kom jij in je werk met jeugdigen complexe situaties tegen waarin je vastloopt? Situaties waarin je een andere visie, verdiepende kennis en professionals uit andere domeinen nodig hebt om jeugdigen echt verder te kunnen helpen? Wil je graag leren hoe je die kennis kunt inzetten? Volg dan de master MIJ bij Hogeschool Viaa!

Inhoud van de master

 • In deze opleiding raak je geïnspireerd om samen een positieve beweging in gang te zetten voor kinderen en alle relaties die er voor hen toe doen.
 • In het interprofessioneel werken wordt de kracht van meerdere perspectieven benut in de zoektocht naar het meest helpende perspectief waarin de jeugdige zelf een stem heeft.
 • Je verdiept je professionele inzichten, je ontwikkelt je in het systemisch denken en handelen én in gezamenlijk vakmanschap.
 • Je deskundigheid op het vlak van onderzoek als motor voor innovatie wordt versterkt.

Voor wie?

De Master Interprofessioneel werken met Jeugd is interessant voor Hbo-professionals die werkzaam zijn in het brede jeugddomein en die de ontwikkeling van alle jeugdigen (van -9 maanden tot 23 jaar) in hun dynamische context en relaties bevorderen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Onderwijs:
  leerkracht of docent, interne begeleider, ambulante begeleider, mentor, zorgcoördinator of leerlingbegeleider.
 • Jeugdhulp en het sociale domein:
  jeugdhulpverlener, jeugdwelzijnswerker, jeugd- en gezinswerker, medewerker sociaal wijkteam, schoolmaatschappelijk werker, sociaal cultureel werker, gezinscoach, kindercoach, pedagogisch medewerker, sociotherapeut, medewerker jeugd-ggz.
 • Gezondheidszorg:
  jeugd(gezondheidszorg)verpleegkundige, kinderverpleegkundige, praktijkondersteuner huisarts (-jeugd), sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, kinderfysiotherapeut, logopedist, psychomotorisch therapeut.
 • Overheid:
  brugfunctionaris, beleidsmedewerker (jeugd & gezin) van gemeenten, leerplichtambtenaar.

Opleidingsprogramma

Het deeltijdprogramma is ontworpen als een samenhangend geheel, waarin werkeenheden, leerlijnen en onderwijseenheden het mogelijk maken de beoogde leerresultaten (eindkwalificaties) te realiseren.
In de onderstaande tabel is de samenhang in en opbouw van het curriculum direct zichtbaar.

 

Schema opbouw master MIJ

Studieduur en studiebelasting

Het deeltijdprogramma duurt twee jaar en is verspreid over vier semesters met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week. De betreffende uren worden gedeeltelijk op Viaa vormgegeven en gedeeltelijk in de eigen professionele praktijk en in zelfstudie.

Kosten

Naast het verschuldigde collegegeld betaal je ca. € 600,- voor literatuur en boeken.

Het collegegeld voor de master Interprofessioneel werken met Jeugd is vastgesteld voor 2020-2021 op € 2.143. Heb je al een master afgerond, dan ben je € 8.965 verschuldigd.

Kijk voor alle informatie over de gelden op www.viaa.nl/collegegeld

Leerlijnen en werkeenheden

In de MIJ worden drie leerlijnen onderscheiden die in verbinding staan met elkaar:

 1. De leerlijn Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO).
 2. De leerlijn Ontwikkeling in Perspectief (OiP).
 3. De leerlijn Onderzoek en Innovatie (O&I).

Binnen elk van de leerlijnen worden onderwijseenheden verzorgd. Per semester worden in de regel drie onderwijseenheden verzorgd, per leerlijn één. De namen van de onderwijseenheden staan in bovenstaande tabel.

Werkeenheden

De verbinding tussen de leerlijnen komt tot uiting in werkeenheden. In de zoektocht van professionals naar het bevorderen van de optimale ontwikkeling van jeugdigen worden verschillende fasen doorlopen: positioneren – verbinden – transformeren – innoveren. Deze fasen noemen we werkeenheden. De werkeenheden zorgen horizontaal en verticaal voor samenhang: horizontaal is sprake van een logische opbouw in mate van complexiteit en binnen de horizontale opbouw is voortdurend sprake van een verticale verbinding tussen de verschillende leerlijnen.

De betekenis van de werkeenheden is als volgt:

 1. Positioneren: zicht hebben op eigen professionaliteit en de grenzen voor wat jij kunt betekenen voor jeugdigen en gezin op basis van een stevige kennisbasis van het systeem rond jeugdigen en de eigen positie binnen het geheel.
 2. Verbinden: relevante kennis en vaardigheden benutten om ontwikkelingen en belangrijke relaties van jeugdigen en gezinnen te ondersteunen in samenwerking met andere disciplines.
 3. Transformeren: vanuit de verbinding zoeken naar nieuwe waardebepalingen en komen tot een nieuw perspectief dat richting geeft aan het handelen en meerwaarde creëert voor jeugdigen en gezinnen.
 4. Innoveren: bijdrage leveren aan de continue ontwikkeling en verbetering vanuit werkveld en jeugdbeleid ten behoeve van het veilig en gezond opgroeien van jeugdigen.

Docententeam en accreditering

Docententeam

Een interprofessioneel team van docenten van onder meer de opleidingen Social Work, Pabo, Verpleegkunde én de Katholieke Pabo in Zwolle werkt samen aan de master Interprofessioneel werken met jeugd (MIJ).

Campus Kind & Educatie
Hogeschool Viaa, KPZ, Landstede mbo, Menso Alting Zwolle en Prokino werken samen aan de Campus Kind en Educatie. Onder meer de Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie is een gezamenlijk project van de campus.

Bekostiging en accreditering door de NVAO

Op 1 oktober 2018 werd bekend dat deze master een bekostigde opleiding gaat worden. Op 24 mei 2019 vond de accreditatie van deze master plaats en gaf de NVAO een positief advies.

Meer informatie

Wil je meer weten over de inhoud van de master MIJ? Stel je vraag via onderstaand contactformulier of neem contact op met Tanja van der Vinne via 038 4255542.

Vragen over inschrijven, collegegeld en Studielink kun je stellen via studentenzaken@viaa.nl.

 

Open dagen - Hogeschool Viaa

Tijdens de open dagen van Hogeschool Viaa kun je ook meer te weten komen over de master MIJ. Klik op onderstaande link om te kijken wanneer de open dagen van Viaa dit studiejaar worden gehouden en meld je aan.

Vraag informatie aan

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
Meer informatie over de open dagen