Adviesproject Verpleegkunde

Aan het einde van de opleiding studeren hbo verpleegkunde studenten af aan de hand van een adviesproject. Landelijk is afgesproken dat binnen de opleiding hbo Verpleegkunde twee beroepsproducten centraal staan: handelen en advies.

Handelen en advies

Handelen wordt getoetst in de stage. Advies wordt getoetst in het afstudeerproject dat resulteert in een beroepsproduct advies.

Advies wordt gedefinieerd als de inhoudelijke, methodische uitwerking van een voorstel tot verbetering, eventueel inclusief de implementatie en evaluatie van die verbetering. Het advies heeft als doel het verpleegkundig handelen ten behoeve van toekomstige zorgrelaties in de specifieke context van een zorgorganisatie te verbeteren.

Het advies komt tot stand door middel van onderzoekend vermogen. Onderzoekend vermogen betekent dat je leert om een onderzoekende houding te ontwikkelen, kennis uit onderzoek van anderen kunt toepassen en zelfonderzoek leert uitvoeren in de verpleegkundige beroepspraktijk.

Binnen het afstudeerprogramma van Viaa wordt gebruik gemaakt van de fasen voor actie- of ontwerponderzoek. Hiervoor is gekozen omdat steeds meer instellingen belangstelling hebben voor actieonderzoek om zo de kwaliteit van zorg meetbaar te verbeteren. Hiernaast past actieonderzoek goed bij de competenties van de hbo-verpleegkundige BN2020.

Door middel van actie- of ontwerponderzoek werkt een groep studenten (3) aan verschillende fases richting het eindproduct en dus het beroepsproduct advies.

Bekijk hier een voorbeeld van een adviesproject
Meld hier een adviesproject van jouw instelling aan