Pabo's doen onderzoek naar begeleiding van (aanstaande) leraren om burn-out te voorkomen

Leren omgaan met professionele identiteitsspanningen zorgt voor leraren met een stabiele positieve identiteit en voorkomt uitval.

In een project van het Center of Expertise Persoonlijk meesterschap (CEPM), onderdeel van Radiant Lerarenopleidingen, zochten Hogeschool de Kempel, Christelijke Hogeschool Ede, Iselinge Hogeschool en Hogeschool Viaa in nauwe samenwerking met hun werkveld naar mogelijkheden om professionele identiteitsspanningen die aanstaande en beginnende leraren ervaren op de werkplek aan te pakken.

Leraren ervaren dan een conflict in hun beroepsuitoefening tussen wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke dimensie) en wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele dimensie). Deze professionele identiteitsspanningen kunnen zorgen voor gevoelens van onzekerheid en verlies aan passie, betekenisvolheid, betrokkenheid en controle over eigen handelen. Ze kunnen risico op burn-out en uitval vergroten en vormen een urgent probleem, mede gezien het komend lerarentekort. Als (aanstaande) leraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen, zorgt dit voor leraren met een stabiele en positieve identiteit, die hart en ziel behouden voor hun leerlingen en voor het vak!

Uit wetenschappelijk onderzoek van Pillen (2013, en taalkundig aangepast door Van Diepe in 2014)  kwamen dertien professionele identiteitsspanningen naar voren. In een CEPM-project (uitgevoerd in 2016) zijn deze spanningen verder aangescherpt en is er een veertiende aan toegevoegd. Het project resulteerde in een handzame Toolbox ‘Professionele identiteitsspanningen’ die begeleiders, aanstaande en beginnende leraren PO en VO kunnen gebruiken bij het in beeld brengen van hun professionele identiteitsspanningen op de werkplek en het leren ermee om te gaan (Geldens, Groot, Bom, Schipper & Maanen, 2016).

In een vervolgproject, waar ook hogeschool Viaa aansloot, zijn verdere ervaringen opgedaan in het leren omgaan met deze spanningen van aanstaande, beginnende en nu ook ervaren leraren.

Lees meer over dit onderzoek op de website van Radiant Lerarenopleidingen

Hogeschool Viaa is onderdeel van Radiant Lerarenopleidingen. Radiant Lerarenopleidingen is een samenwerkingsverband van negen hogescholen. Binnen Radiant Lerarenopleidingen bundelen wij kennis en kracht voor onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.