De eerste praktijkverpleegkundigen huisartsenzorg (PVH) zijn gediplomeerd én starten in het werkveld

‘Het is van belang om klinisch te redeneren en overstijgend te denken’

Afgelopen week mochten zes praktijkverpleegkundigen huisartsenzorg (PVH) hun diploma ontvangen. Zij zijn de eerste studenten in Nederland die de nieuwe opleiding afsloten op basis van het competentieprofiel van de PVH uit 2018. Alle gediplomeerden krijgen de kans om hun kennis meteen in de praktijk te brengen. “Een mooi vooruitzicht”, aldus PVH’er Marleen Verkroost.

Marleen vertelt dat ze jarenlang als verpleegkundige in het ziekenhuis heeft gewerkt: “Een leuke baan, maar toch kriebelde het. De huisartsenzorg sprak mij aan, en dan met name de functie van praktijkondersteuner. Toen ik hoorde over de nieuwe opleiding Praktijkverpleegkundige, waarin ook complexe ouderenzorg, oncologische (na)zorg en palliatieve zorg zijn opgenomen, besloot ik mijn baan op te zeggen en weer te gaan studeren.”

Afstemming en samenwerking

Gerda Brummel, coördinator opleiding praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige, legt uit dat er tegenwoordig veel op de huisartsenzorg afkomt, mede doordat het aantal chronische aandoeningen per persoon stijgt. Het risico is dat onderbehandeling, overbehandeling, tegenstrijdige adviezen en versnippering van zorg zich kunnen voordoen. Goede afstemming en samenwerking wordt dus steeds belangrijker. Een generalistische praktijkverpleegkundige (PVH) is een mooie oplossing. Die kan breed de behoeften in kaart brengen, de zorg voor een patiënt begeleiden en samenwerken met de andere betrokkenen. Marleen: “Het is van belang om klinisch te redeneren en overstijgend te denken. Ik kom vervolgens samen met de huisarts tot een voorstel.”

Als je een nieuwe opleiding volgt, liggen de banen niet altijd voor het oprapen. Toch is het alle studenten gelukt om een geschikte werkplek te vinden. Marleen vertelt dat ze dit deed door te solliciteren op de functie van praktijkondersteuner, een bekende functie bij de huisartsenpraktijk en vervolgens te vertellen over haar opleiding: “Ik krijg de kans om binnen een praktijk de nieuwe functie van praktijkverpleegkundige neer te zetten. Een mooi vooruitzicht.”