Leergang ‘Begeleiden en beoordelen van studenten in de afstudeerfase’ voor docenten van Hogeschool Viaa

Op Hogeschool Viaa is vandaag voor de tweede keer de leergang ‘Begeleiden en beoordelen van studenten in de afstudeerfase’ gestart. De leergang is bedoeld voor docenten en coördinatoren van Viaa.

De docenten en coördinatoren die deelnemen aan deze leergang worden ondersteund bij zowel het dagelijkse proces van begeleiden van studenten, als bij het doordenken van een meer praktijkrelevante invulling van het afstudeeronderzoek. Hbo-studenten zien namelijk niet altijd het belang in van het afstudeeronderzoek aan het eind van hun bacheloropleiding. Het staat ver weg van hun toekomstige beroepspraktijk.

De afgelopen jaren is vanuit het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van de Hogeschool Utrecht een nieuwe visie ontwikkeld op praktijkgericht onderzoek voor hbo-studenten. In die nieuwe visie gaat het om de inzet van onderzoekend vermogen bij de ontwikkeling van beroepsproducten.

Elke beroepsgroep heeft z’n eigen beroepsproduct: zo heeft de beleidsadviseur het adviesrapport als beroepsproduct, en de leraar ‘lesgeven’ als belangrijkste product. Om tot een goed beroepsproduct te komen is een verdiepend proces nodig waarbij professionals onderzoekend handelen en reflecteren.

De leergang heeft binnen Viaa een impuls gegeven aan een dialoog, hogeschool breed, over de plaats van de ontwikkeling van onderzoekend vermogen in de opleidingen. Op basis van de opgedane ervaringen heeft Hogeschool Viaa besloten dit schooljaar de leergang nogmaals aan te bieden aan haar docenten en coördinatoren.