Pabo van Hogeschool Viaa biedt specialisatie jonge én oudere kind

Studenten van de Pabo van Hogeschool Viaa kunnen vanaf september 2020 kiezen voor een specialisatie voor het jongere kind. Daarnaast biedt de hogeschool ook de specialisatie aan voor het oudere kind en is daarmee de eerste hogeschool in Nederland die beide specialisaties gaat aanbieden.  

Aan de Pabo van Hogeschool Viaa kunnen studenten vanaf september vanaf de start van hun opleiding kiezen voor zowel de specialisatie voor het jongere kind als die voor het oudere kind. Studenten die deze specialisaties gaan volgen, blijven breed inzetbaar binnen het basisonderwijs en zijn na afronding gediplomeerd om les te geven in de hele basisschool. Ze krijgen tijdens de specialisatie verdieping aangereikt op gebieden als de ontwikkeling van peuters en pubers; belang van lerend spelen en instructiemodellen met daarbij passende begeleiding; observatie om de ontwikkeling van het jongere kind te volgen, en manieren van toetsing bij oudere kinderen.

Interprofessionele vaardigheden

Ingrid Paalman-Dijkenga lector van het lectoraat Goede Onderwijspraktijken: ‘Dat de Pabo de specialisatie voor het jonge én oudere kind aan mag gaan bieden is mooi nieuws. Binnen het onderwijs is er behoefte aan professionals die specifieke kennis hebben over de ontwikkeling van jongere én van oudere kinderen. En die tegelijkertijd interprofessioneel kunnen kijken en interprofessionele vaardigheden bezitten. Die specifieke kennis kan op deze manier goed worden ingezet. Tegelijkertijd hebben we als Pabo de opdracht om ervoor te zorgen dat studenten een brede kijk krijgen. Ze volgen natuurlijk vakken als spelontwikkeling, ontwikkelingspsychologie digitale geletterdheid en taalontwikkeling, allemaal belangrijke inhouden die erbij horen”.

Specialisten in de school

Wilfred de Vries, directeur Educatieve Academie is blij dat de Pabo van Hogeschool Viaa deze trajecten kan gaan aanbieden: “Deze ontwikkeling zorgt voor specialisten in de school, die theoretisch onderbouwd vernieuwingen in de scholen kunnen initiëren en zo een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs. Werkplekleren vormt een belangrijke bouwsteen van onze Pabo. Het is dan ook mooi om te zien hoe gemotiveerd onze partners van de scholen zijn om mee te denken in deze trajecten”.

Breed aan de slag

De Jonge Kind Specialist (Leeftijdsgroep 2-7 jaar) wordt ook opgeleid voor het begeleiden van kinderen in voor- en naschoolse opvang en kan daarmee in een Integraal Kindcentrum (IKC) aan de slag. De Oudere Kind Specialist (Leeftijdsgroep 8-14 jaar) wordt naast inzet in het regulier onderwijs ook opgeleid voor begeleiding en onderwijs aan kinderen in de onderbouw van het vo en tienerscholen. Interprofessionele vaardigheden ontwikkelen zijn daarmee een must in deze trajecten.

Achtergrond

Minister Slob gaf eerder aan het bevoegdhedenstelsel in het onderwijs te willen herzien. Deze nieuws specialisaties spelen in op de landelijke ontwikkelingen. De commissie Zevenbergen heeft de opdracht gekregen om hiermee aan de slag te gaan. Begin volgend jaar worden de uitkomsten van het onderzoek gedeeld.

Contact

Wil je meer weten over wat dit voor jou betekent als je als student begint bij onze hogeschool? Heb je interesse om te starten met één van deze specialisaties bij onze Pabo? Neem dan contact op met Truus Visser via t.visser@viaa.nl of via telefoonnummer 038-425 55 42.

Klik hier om meer te lezen over de commissie Zevenbergen