Symposium ‘Uitreikend naar de hemel & gevonden op aarde’

Hogeschool Viaa uit Zwolle organiseert donderdag 12 april 2018 het symposium ‘Uitreikend naar de hemel & gevonden op aarde’. Tijdens het symposium over christelijke antropologie zal Willem van der Horst (antropoloog, pastor, therapeut, schrijver en docent) zijn afscheidscollege houden voor Hogeschool Viaa.

Eind januari van dit jaar was Jan Terlouw te gast in De Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk vroeg hem wat hij ervan vond dat sommige critici zijn boeken moralistisch vinden. “Dat vind ik een compliment,” was zijn reactie. Volgens Willem van der Horst slaat Terlouw daarmee de spijker op de kop. Onze cultuur ademt het ideaal van zelfbepaling, maar zonder moreel kompas lijkt dat ideaal onverbondenheid, onvolwassenheid en narcisme in de hand te werken.

Daarom is er dringend behoefte aan antropologische reflectie: wat betekent het om mens te zijn? Ook de christelijke geloofsgemeenschap doet er goed aan deze vraag te doordenken. In het christelijk denken kan de concrete mens met zijn aardse ervaringen namelijk zomaar uit beeld raken.

In zijn afscheidscollege zal Willem van der Horst spreken over bovenstaande thematiek. Daarnaast zullen er reacties zijn van Barend Kamphuis (emeritus hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen) en godsdienstpsychologe Hanneke Schaap-Jonker (rector van het Kennisinstituut Christelijke GGZ). Verder is er tijdens het symposium een paneldiscussie en kunnen deelnemers in twee rondes workshops volgen waarin verschillende aspecten van mens-zijn worden belicht en beleefd.

Meer informatie en opgave