Symposium I-Contact vormt afsluiting eerste lichting AD PPKE studenten

Sociale veiligheid en gezondheid komt aan bod op 22 juni

Vanuit de (nieuwe) opleiding associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie wordt er op vrijdag 22 juni het Symposium I-Contact georganiseerd.
Voor dit symposium worden studenten, docenten, werkgevers en werknemers uit het werkveld (onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg)  van harte uitgenodigd.

Module 'integraal en preventief werken'

Het Symposium I-Contact is een onderdeel van de module ‘Integraal en preventief werken’ uit het tweede studiejaar en vormt tevens de afsluiting van de opleiding. Tijdens het symposium staan de thema’s ‘gezondheid’ en ‘sociale veiligheid’ centraal. Studenten hebben zich verdiept in deze thema’s en zullen dit vormgeven in verschillende workshops.

Programma

09.00-09.30 uur Ontvangst
09.30-09.40 uur Welkom
09.40-10.10 uur
In contact met… posterpresentaties van studenten + kiezen van workshops
10.10-11.00 uur
Lezing verzorgd door Dorien Graas (lector Jeugd hogeschool Windesheim)

11.10-11.55 uur Workshopronde 1
11.55-12.15 uur Koffiepauze
12.15-13.00 uur Workshopronde 2
13.00-13.45 uur Lunch
13.45-14.30 uur Workshopronde 3
14.30-15.00 uur Plenaire afsluiting

Workshops (onder voorbehoud)

 1. Het bevorderen van groepsprocessen
 2. Armoede in gezinnen
 3. Gezonde voeding
 4. Cyberpesten
 5. Digitalisering (wat is gezond voor kinderen?)
 6. Verdriet en rouw icm echtscheiding
 7. Cyberpesten
 8. ADHD
 9. Begeleiding bij overgewicht
 10. Seksuele vorming 3-6
 11. Bewegen
Aanmelden kan via deze link bij de Katholieke Pabo in Zwolle