Uitstekende scores voor Viaa in Nationale Studenten Enquête

Hogeschool Viaa uit Zwolle heeft zeer goede resultaten behaald bij de Nationale Studenten Enquête (NSE). Op alle algemene onderdelen scoort de Zwolse hogeschool boven het landelijk gemiddelde. De NSE is een landelijk tevredenheidsonderzoek onder studenten.

De studenten van Viaa zijn vooral erg tevreden over de algemene sfeer op de opleiding. Robertha Langenberg (interim bestuurder) vindt deze positieve beoordeling erg bijzonder, aangezien de studenten het afgelopen jaar best wat hebben moeten verdragen in het kader van de vernieuwing van het pand. “Ondanks de steigers, het lawaai van slopen en boren en het steeds weer wisselen van beschikbare ruimtes hebben studenten de renovatieperiode van Hogeschool Viaa goed doorstaan. We hebben ook ons best gedaan om het voor de studenten soepel te laten verlopen. Fijn dat dit dan ook gewaardeerd wordt in de NSE”, aldus Langenberg.

Docenten en studiebegeleiding

Naast de algemene sfeer zijn de studenten vooral positief over de docenten en de studiebegeleiding. Op beide onderdelen scoort Viaa op de 5-puntsschaal hoger dan een 4. Deeltijdstudenten zijn erg te spreken over de aansluiting bij de beroepspraktijk. Zij geven Viaa op dit onderdeel een 4,12 terwijl het landelijk gemiddelde op 3,66 ligt. De voltijdstudenten zijn erg positief over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Ook hier scoort Viaa hoger dan een 4, tegenover een 3,72 als landelijke gemiddelde. Bovendien zijn de studenten zeer tevreden over het thema internationalisering. Terwijl landelijk de tevredenheid bij hogescholen licht is gedaald en een 3,20 scoort, is deze bij Viaa in vergelijking met 2017 gestegen: van een 3,75 naar een 3,85.

NSE

De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek, waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Studenten wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten, waaronder: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, stages en studiefaciliteiten.