Verpleegkundestudent van Hogeschool Viaa genomineerd voor Anna Reynvaan Studentenprijs 2018

Verpleegkundestudent Annemap Postuma is genomineerd voor de Anna Reynvaan Studentenprijs 2018. De Anna Reynvaanprijzen gaan elk jaar naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige, het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren en het beste artikel van studenten hbo-verpleegkunde over het thema van de Anna Reynvaanlezing 2018: morele veerkracht.

Annemap Postuma heeft de minor Verpleegkundige Aandachtsvelder Zingeving van de Academie Health Care gevolgd. Tijdens deze minor ontwikkelde zij bij haar werkgever het Isala Ziekenhuis op de afdeling Medisch Psychiatrische Unit de teamrol van ‘aandachtsvelder zingeving’.

In het essay dat zij hierover heeft geschreven, laat Annemap zien dat veel verpleegkundigen een verlegenheid of methodische onhandigheid ervaren om aandacht te geven aan de levensvragen die ziekte en zorg bij patiënten oproepen. Verpleegkundigen kunnen dit echter heel goed met enkele eenvoudige hulpmiddelen (gespreksvragen) methodisch onderdeel maken van hun professionele handelen, aldus Annemap.

Het essay is zowel praktisch en levensecht als onderbouwd en doordacht. Hierdoor is het een geschikte publicatie voor de Anna Reynvaan Studentenprijs. Het thema van de prijs is dit jaar ‘Ethische veerkracht van verpleegkundigen’.

De jury zegt over het essay van Annemap: “Annemap Postuma beschrijft een ethisch dilemma op persoonlijke wijze en slaagt er knap in om met ‘harde evidence’ en kennis van wettelijke kaders verpleegkundigen handvatten aan te reiken om de ‘methodische onhandigheid’ het hoofd te kunnen bieden.”

De Verpleegkundestudent van Viaa is samen met twee andere studenten genomineerd voor de prijs. De bekendmaking van de winnaar is op donderdag 31 mei in De Balie te Amsterdam